Latest News

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช.พร้อมคณะผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ มช.ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณกมล โอภาสกิตติ รองประธานกรรมการบริหารบริษัท ฤทธา โฮลดิ้งส์ จำกัด

          ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ผศ.นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และผศ.พญ.พุดตาน วงศ์ตรีรัตนชัย รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. พร้อมคณะอนุกรรมการ ระดมทุน เพื่อพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมแสดงความยินดีกับ คุณกมล โอภาสกิตติ รองประธานกรรมการบริหารบริษัท ฤทธา โฮลดิ้งส์ จำกัด และคณะกรรมการกำหนดกลยุทธ์การหาทุนเพื่อพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ดีเด่น สาขาบริหารธุรกิจ ประจำปี 2563 ในพิธีประกาศเกียรติคุณและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาเก่าดีเด่น มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2563 เพื่อยกย่องและเชิดชูเกียรติให้แก่นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่ประสบความสำเร็จในหน้าที่การงาน มุ่งมั่นสร้างสรรค์พัฒนาตนเอง ครอบครัว หน่วยงาน องค์กร สนับสนุนและช่วยเหลือมหาวิทยาลัยในด้านต่างๆ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 ณ ศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 14 มกราคม 2565
เวลา :: 03:53:21

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]