Latest News

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ลงพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ มอบนโยบายการพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน

          พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เป็นประธานเปิดการสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริม พัฒนาเครือข่ายมหาวิทยาลัยและส่วนราชการจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน พร้อมทั้งมอบนโยบาย เรื่อง "การพัฒนาจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน เพื่อขับเคลื่อนประเทศไทยไปด้วยกัน" โดยมี รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นผู้กล่าวรายงาน และนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วย ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน ผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา ผู้บริหารส่วนราชการ หน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้อง ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน แม่ฮ่องสอน ร่วมให้การต้อนรับ เมื่อวันนี้ 24 ตุลาคม 2563ที่ผ่านมา ที่ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่

    

          ภายหลังที่ได้เดินทางมาถึงภายในบริเวณศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จังหวัดเชียงใหม่แล้ว พลเอกอนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ได้เดินเยี่ยมบูธจัดแสดงผลงานทางวิชาการต่าง ๆ อีกทั้งยังกล่าวชื่นชมแก่เจ้าอาจารย์ นักวิจัย และนักศึกษาที่ได้นำผลงานของตนออกมาแสดงพร้อมทั้งให้กำลังใจในการพัฒนาผลงานของตนให้มีความสามารถในการแข่งขันที่สูงขึ้น หลังจากมอบนโยบายแล้วได้ถ่ายรูปร่วมกับตัวแทนนักศึกษามหาวิทยาลัยแม่โจ้ที่ได้มาร่วมงานและกำชับให้นำองค์ความรู้ที่ตนเองมีไปสู่การพัฒนาประเทศอีกด้วย

     

    

    

    

ภาพ-ข่าว : กาณฑ์ โสภโณดร

พิชชาพร คำมี : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 26 ตุลาคม 2563
เวลา :: 12:36:56

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]