Latest News

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี แจ้งปิดให้บริการ วันที่ 26 ต.ค. 63 จัดกิจกรรม “Big Cleaning safari” ครั้งใหญ่เตรียมความพร้อมรับลมหนาว ต้อนรับนักท่องเที่ยวในช่วงปลายปีนี้

          สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี แจ้งปิดให้บริการ เป็นเวลา 1 วัน ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมารับลมหนาวในช่วงปลายปีนี้ ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่ยังคงเป็นจุดหมายปลายทางที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยมเดินทางมาท่องเที่ยวอย่างต่อเนื่อง

          เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จึงได้เตรียมมาตรการในการรองรับนักท่องเที่ยว จัดกิจกรรม “Big Cleaning safari” ครั้งใหญ่ ในวันที่ 26 ตุลาคม 2563 โดยปรับปรุงสภาพแวดล้อมให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อย     เน้นความสะอาด และการฆ่าเชื้อโรคในจุดต่างๆ  ทั้งในจุดการให้บริการแก่นักท่องเที่ยว และในรอบบริเวณเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  นอกจากนี้ยังจัดเตรียมความพร้อมตามมาตรการสร้างความอบอุ่นให้แก่สัตว์ โดยเพิ่มไฟกก การทำแสลนบังลม  และเพิ่มปริมาณฟางในที่อยู่อาศัยของสัตว์ เพื่อป้องกันลมหนาวในช่วงที่อุณหภูมิลดลงนี้

          ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว เป็นไปเพื่อความปลอดภัยของทั้งนักท่องเที่ยวและสัตว์ป่านานาชนิด ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี  เสริมสร้างภาพลักษณ์ที่สวยงาม รวมทั้งสร้างความมั่นใจในการใช้บริการ ในช่วงฤดูกาลท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ที่จะถึงนี้ ซึ่งจะกลับมาเปิดให้บริการตามปกติในวันที่ 27 ตุลาคม 2563 โดยนักท่องเที่ยวสามารถลงทะเบียนจองเข้าชมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้ที่ www.chiangmainightsafari.com

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari  หรือ LineOA:nightsafari  หรือโทร. 053-999000

    

พิชชาพร คำมี สำนักข่าวลานนาเพรน : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 24 ตุลาคม 2563
เวลา :: 04:48:42

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวท่องเที่ยว ]