Latest News

ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน ๔๑ ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓

          เมื่อวันศุกร์ที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก ภูศิษฏ์ ทิมเกิด ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยข้าราชการกองบิน ๔๑ ร่วมพิธีน้อมรำลึกเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๖๓ โดยมีนายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้ง วางพวงมาลา ถวายเครื่องราชสักการะ เบื้องหน้าพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าจ้าอยู่หัว ณ บริเวณพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

  

          เนื่องด้วย วันที่ ๒๓ ตุลาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๕ โดยพระองค์ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณอันยิ่งใหญ่ต่อประเทศไทยหลายด้าน และสิ่งที่โดดเด่น คือ การประกาศเลิกทาส เป็นการหยุดวงจรการเป็นทาส เพราะเมื่อสมัยก่อนหากพ่อแม่เป็นทาส ลูกที่เกิดมาก็ต้องเป็นทาสต่อไปเรื่อย ๆ ทางราชการจึงได้ประกาศให้ วันที่ ๒๓ ตุลาคมของทุกปี เป็นหนึ่งในวันระลึกถึงความสำคัญของเหตุการณ์ในชาติ โดยเรียกว่า “วันปิยมหาราช” พร้อมทั้งกำหนดให้วันนี้เป็นวันหยุดราชการด้วย

    

    

ภาพ-ข่าว : แผนกกิจการพลเรือน บก.บน.๔๑

พิชชาพร คำมี สำนักข่าวลานนาเพรน : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 24 ตุลาคม 2563
เวลา :: 04:28:09

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]