Latest News

ม.แม่โจ้ มอบเจลแอลกอฮอล์ให้จังหวัดเชียงใหม่ 1500 ลิตร สู้ภัยโควิด19

          วันที่ 22 เมษายน 2563 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ นำโดย รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา อธิการบดี และผู้บริหารมหาวิทยาลัย ส่งมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือ จำนวน 1,500 ลิตร ผลิตโดยคณาจารย์ และบุคลากรคณะวิทยาศาสตร์ ภายใต้โครงการผลิตเจลแอลกอฮอล์ล้างมือและประชาสัมพันธ์ให้ความรู้ภาคประชาชน ไปส่งมอบแก่จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นผู้รับมอบ ณ ศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่

    

          นอกจากนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้ยังได้มอบเจลแลกอฮอล์ให้กับโรงพยาบาลต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 60 ลิตร  ได้แก่ โรงพยาบาลสันทราย โรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลสันกำแพง  เพื่อใช้ในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด19 ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยกันดูแลสังคม

    

  

   

  เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 23 เมษายน 2563
เวลา :: 10:43:24

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]