Latest News

เชียงใหม่​ /// ม.แม่โจ้ จัดพิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิผลงานวิจัย และนำเสนอผลงานวิจัยเด่น “Licensing and Pitching Day” ต่อยอดงานวิจัยสู่การใช้ประโยชน์เชิงพาณิชย์อย่างแท้จริง​

          เมื่อ​วันที่ 24 กันยายน 2562​ ที่​ อาคารพัฒนาวิสัยทัศน์ ชั้น 2 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธี พิธีลงนามอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัยและนำเสนองานวิจัยเด่น “Licensing and Pitching Day 2019” ซึ่ง สถาบันบ่มเพาะวิสาหกิจ (UBI) มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้นภายใต้แนวคิดการนำนวัตกรรมไปใช้ในเชิงธุรกิจ โดยการเชื่อมโยงองค์ความรู้และภูมิปัญญาจากผลงานวิจัย​ของ​มหาวิทยาลัยให้สามารถนำไปต่อยอดและขยายผลให้เกิดประโยชน์ได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยผ่านช่องทางการอนุญาตให้ใช้สิทธิในผลงานวิจัย และเป็นการประกาศเกียรติคุณสำหรับนักวิจัยและผู้ประกอบการทุกท่านที่มีส่วนส่งเสริมสนับสนุนให้มีนำผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ไปสู่ภาคธุรกิจอย่างมีศักยภาพ โดยมีผลงานวิจัยที่เข้าร่วมลงนามอนุญาตใช้สิทธิในผลงานครั้งนี้มี จำนวน 8 ผลงาน ประกอบ​ด้วย​

1.​ กระบวนการสกัดน้ำมันจระเข้​ เป็น​ผลงานวิจัย​ของ​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ​ ร่วมกับ บริษัท บี.เอส.เอ็น ไลฟ์ จำกัด โดย​คุณเมธัส เงินจันทร์​

2.​ ผลิตภัณฑ์ปลาส้มสมุนไพรเสริม Probiotic และกรรมวิธีการผลิต​ เป็น​ผลงานวิจัย​ของ รองศาสตราจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์ เม่งอำพัน คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ​ ร่วมกับ บริษัท ไลฟ์ฟาร์มแลนด์ จำกัด โดย​คุณกรณ์ เม่งอำพัน

3.​ กระบวนการสกัดมะเขือม่วงและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารและเครื่องสำอาง​ เป็น​ผลงานวิจัย​ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ​ ร่วมกับ บริษัท ออล อะเบ๊าท์ เอ็กแทรก จำกัด โดย​คุณทวีศักดิ์ อมรเลิศพิศาล

4.​ กระบวนการผลิตสารสกัดสาหร่ายน้ำจืดและผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสาหร่ายน้ำจืด​ เป็น​ผลงานวิจัย​ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดวงพร อมรเลิศพิศาล คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ​ ร่วมกับ บริษัท เอส.ที.ดี เมติกส์ จำกัด โดย​คุณสิทธิกรณ์ อยู่แจ่ม

5.​ กรรมวิธีการผลิตเห็ดถังเช่าสีทอง​ เป็น​ผลงานวิจัย​ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฐิติพรรณ ฉิมสุข คณะวิทยาศาสตร์​ ร่วมกับ บริษัท เอสเอ็ม เทรดดิ้ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด โดย​คุณยุทธนา นิลสกุล

6.​ สารเสริมในอาหารสัตว์น้ำในแคปซูลอัลจิเนตไคโตซาน (Alginate-Chitosan) และกรรมวิธีการผลิต​ เป็น​ผลงานวิจัย​ของ รองศาสตราจารย์ ดร.ณัฐพร จันทร์ฉาย มหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ​ ร่วมกับ บริษัท ซีอาร์-วัน ไบโอพลัส จำกัด โดย​คุณจรูญ ส่างส่วยยี่

7.​ การปลูกพืชในบรรจุภัณฑ์​ เป็น​ผลงานวิจัย​ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สิริวัฒน์ สาครวาสี และนายทิวา จามะรี คณะผลิตกรรมการเกษตร​ ร่วมกับ บริษัท ทิวา อินโนเวท จำกัด โดย​คุณทิวา จามะรี

8.​ ห้องรมก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์กับผลลำไยสด และ​กระบวนการที่เกี่ยวข้อง​ เป็น​ผลงานวิจัย​ของ​ รองศาสตราจารย์จักรพงษ์ พิมพ์พิมล คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร​ ร่วมกับ ห้างหุ้นส่วนจำกัด เจริญจักรกล โดย​คุณชาญณรงค์ ชูชนะ

          นอกจากนี้ยังมีการนำเสนอผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยที่มีความโดดเด่น มีศักยภาพและความพร้อมที่จะพัฒนาไปสู่การสร้างธุรกิจนวัตกรรมเพื่อตอบโจทย์ความต้องการของภาคอุตสาหกรรม อีกจำนวน 5 ผลงาน ภายใน​งาน​ดังกล่าว​มีนักวิจัย บริษัทเอกชน และคณะสื่อมวลชน สนใจเข้าร่วมงานเป็นจำนวนมาก

          ดร.วีระพล ทองมา รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้​ กล่าว​เพิ่มเติม​ว่า​การ​ลงนาม​บันทึก​ข้อตกลง​ความร่วมมือ​เพื่อ​นำงานวิจัย​ของ​นักวิจัย​ไป​ต่อ​ยอด​เชิง​พาณิชย์​นั้น​ ได้​มี​ภาคเอกชน​เข้ามา​ดำเนิน​การ​ไป​หลาย​ชิ้นงาน​วิจัย​แล้ว​ อีก​ทั้ง​ยัง​มี​ศูนย์​บ่มเพาะ​ธุรกิจ​เพื่อ​สร้าง​ความ​เข้มแข็ง​ให้​แก่​ผู้​ประกอบการ​ให้​สามารถ​ดำเนิน​ธุรกิจ​ได้​อย่าง​ยั่งยืน​อีก​ด้วยเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 26 กันยายน 2562
เวลา :: 01:25:06

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]