Latest News

เชียงใหม่​ /// ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานใน​พิธีปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์หน่วยงานภายใน กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๒

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ นาวาอากาศเอก สุนทร  ผ่องอำไพ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ เป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์หน่วยงานภายใน กองบิน ๔๑ ประจำปี ๒๕๖๒ โดยมีหัวหน้าหน่วยขึ้นตรงกองบิน ๔๑ ข้าราชการ ลูกจ้าง พนักงานราชการ ทหารกองประจำการ และสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมในพิธี ณ สนามฟุตบอล (๑) 

         ทั้งนี้ มีการจัดการเดินขบวนพาเหรดสวนสนาม, การแข่งขันฟุตบอลคู่ชิงชนะเลิศ (ทั่วไป) ระหว่างทีมกองบังคับการ กองบิน ๔๑ กับทีมกองเทคนิค กองบิน ๔๑ , การแข่งขันชักคะเย่อระหว่างหัวหน้าหน่วยขึ้นตรง กองบิน ๔๑ กับสมาชิกชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑, การแข่งขันฟุตบอลประเภทอาวุโส และการแข่งขันกีฬามหาสนุก 

          การจัดการแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์หน่วยงานภายใน กองบิน ๔๑ จัดขึ้นเป็นประจำในทุกปี โดยในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๙ สิงหาคม – ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ของหน่วยงานภายในกองบิน ๔๑ และเพื่อส่งเสริมการออกกำลังกาย อีกทั้งยังเพื่อสร้างความสามัคคีของกำลังพลภายในหน่วยงานของกองบิน ๔๑ โดยผลการแข่งขันฟุตบอลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมกองบังคับการ กองบิน ๔๑, บาสเกตบอลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมฝูง.๔๑๑ กองบิน ๔๑, วอลเลย์บอลชนะเลิศ ได้แก่ ทีมฝูง.๔๑๑ กองบิน ๔๑, เซปักตะกร้อชนะเลิศ ได้แก่ ทีมกองบังคับการ กองบิน ๔๑, กีฬากอล์ฟชนะเลิศ ได้แก่ ทีม ฝูง.๔๑๑ กองบิน ๔๑, การแข่งขันสนุกเกอร์ชนะเลิศ ได้แก่ ทีมกองพันทหารอากาศโยธิน กองบิน ๔๑ และการแข่งขันเปตองชนะเลิศ ได้แก่ ทีมกองบังคับการ กองบิน ๔๑ สรุปผลรวมคะแนน อันดับที่ ๑ คือ กองบังคับการ กองบิน ๔๑ ครองถ้วยชนะเลิศร่วมกับฝูง.๔๑๑ กองบิน ๔๑

ภาพ​-ข่าว​ : แผน​กิจการ​พลเรือน​ บก.​บน.​๔​๑เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 20 กันยายน 2562
เวลา :: 01:27:02

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวกีฬา บันเทิง ]