Latest News

เชียงใหม่​ /// ผศ.นพ.บวร วิทยชำนาญกุล​ เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​การ​อบรม​หลักสูตร​การช่วยชีวิต​ขั้นสูง

          ผศ.นพ.บวร วิทยชำนาญกุล อาจารย์​ประจำภาควิชาเวชศาสตร์​ฉุกเฉิน​ คณะ​แพทยศาสตร์​ มช. เป็น​ประธาน​ใน​พิธี​เปิด​การ​อบรม​หลักสูตร​การช่วยชีวิต​ขั้นสูง​ Advance Cardiac Life Support (ACLS Provider Course)​ สำหรับคณาจารย์​และบุคลากร​ทางการแพทย์​ เมื่อวันที่ 20 กันยายน​ 2562 ณ ห้องศูนย์ฝึกทักษะ​ทางการแพทย์​ ชั้น 9 อาคาร​ราช​นครินทร์​ คณะ​แพทยศาสตร์​ มช.เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 20 กันยายน 2562
เวลา :: 12:54:22

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]