Latest News

เชียงใหม่​ /// คณะแพทยศาสตร์ มช. ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีมีข่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเผยแพร่เรื่องสารเคมีรั่วไหลในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่​เป็น​สาร​อันตราย​ เหตุ​เพราะ​ชื่อ​ของ​สารเคมี​คล้าย​กัน​

          เมื่อ​วันที่​ 19​ กันยายน​ 2562​ เวลา​ 13.00​ น.​คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดแถลงข่าว​แก่​สื่อมวลชน​ ชี้แจงข้อเท็จจริง กรณีมีข่าวคลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงเผยแพร่เรื่องสารเคมีรั่วไหลในโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โดยมี ผู้​ช่วย​ศาสตรา​จารย์​ นพ.วิชัยชื่นจงกลกุล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานในการแถลงข่าว ร่วมกับ​ ศาสตรา​จารย์​ นพ.คม สุคนธสรรพ์ รองคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​ นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ และ อาจารย์​ นพ.ดิเรก บรรณจักร หัวหน้าหน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

          อาจารย์​ นพ.ดิเรก บรรณจักร หัวหน้าหน่วยวิชาโรคไต ภาควิชาอายุรศาสตร์​ เปิดเผย​ว่า​ สารเคมี​ที่​รั่วไหล​ดังกล่าว​ชื่อ​เรียก​ว่า​ เซนนาไซต์​ (Sanacide-R8)​ มี​องค์ประกอบ​ของ​สาร​ที่​มี​ลักษณะ​เดียวกัน​กับ​น้ำส้ม​สายชู​ และ​สาร​ที่​ใช้​ทำ​ความสะอาด​บาทแผล​ทั่วไป​ แต่​มี​ความ​เข้มข้น​สูง​กว่า​ ประโยชน์​ใช้​งาน​ทำความ​สะอาด​เครื่องกรอง​และ​ตัว​กรอง​ของ​เครื่อง​ฟอกไต​ บรรจุ​เป็น​แกลลอน​ในห้อง​ไตเทียม​ ขณะ​บรรจุ​ภาชนะ​เพื่อ​ทำการ​เจือจาง​ ข้อต่อ​สาย​มี​การ​หลุด​จึง​เป็น​สาเหตุ​ของ​การ​รั่ว​ของ​สารเคมี​ดังกล่าว

          ผู้ช่วย​ศาสตรา​จารย์​ นพ.ธนินนิตย์ ลีรพันธ์ ผู้อำนวยการศูนย์ศรีพัฒน์ กล่าว​เพิ่มเติม​ว่า​ หลังจาก​ได้รับ​การ​แจ้ง​จาก​ผู้​ที่​เกี่ยวข้อง​แล้ว​ ได้​ประสาน​ไป​ยัง​ ผู้ช่วยศาสตราจารย์​ นพ.นเรนทร์ โชติรสนิรมิต ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์ เพื่อ​ประสานงาน​ให้​ผู้​เกี่ยวข้อง​ใน​การ​แก้ไขปัญหา​สารเคมี​รั่ว​ไหล​ดำเนิน​การ​เข้า​พื้นที่​โดย​เร่งด่วน​พร้อม​ทั้ง​จำกัด​พื้นที่​ไม่​ให้​เกิด​การ​แพร่กระจาย​ของ​สาร​นี้​ได้​ และ​กล่าว​ต่อไป​อีกว่า​เนื่องจาก​สาร​ดังกล่าว​เป็น​สารเคมี​ที่​สำคัญ​และ​สามารถ​ระเหย​ก่อ​ให้​เกิด​อาการ​ระคายเคือง​ได้​ จึง​ได้​มี​การ​ตัด​ไฟ​ใน​บริเวณ​พื้นที่​ของ​ชั้น​ดังกล่าว​และ​สั่ง​การ​ให้​เจ้าหน้าที่​ของ​โรงพยาบาล​ที่​เข้าไป​ดำเนิน​การ​ใส่​ชุด​ป้องกัน​ก่อน​เข้า​พื้นที่​ พร้อม​ทั้ง​ประสาน​ขอความช่วยเหลือ​ไป​ยัง​สำนักงาน​ป้องกัน​และ​บรรเทา​สาธารณภัย​จังหวัด​เชียงใหม่​เพื่อให้​ส่ง​ทีม​เข้า​พื้นที่​เก็บกู้​สารเคมี​ดังกล่าว​ร่วมกับ​ทีม​ที่​มาจาก​เทศบาล​นคร​เชียงใหม่​ โดยมี​นาย​คมสัน​ สุวรรณ​อัมพา​ รอง​ผู้​ว่าราชการ​จังหวัด​เชียงใหม่​ มา​ร่วม​กำกับ​ดูแล​ ทำให้​สามารถ​เก็บ​กู้​สารเคมี​ดังกล่าว​และ​ทำความ​สะอาด​พื้นที่​ให้​กลับคืน​สู่​สภาพ​ปกติ​ได้​ ส่วน​สาเหตุ​ของ​การ​รั่วไหล​ของ​สารเคมี​ดังกล่าว​จะ​มี​การ​ตั้ง​คณะกรรมการ​เพื่อ​สอบสวน​การ​เกิดเหตุ​อีก​ต่อไป​เพื่อ​เป็นการ​ป้องกัน​ไม่​ให้​เกิด​เหตุการณ์​อีกเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 20 กันยายน 2562
เวลา :: 11:15:22

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]