Latest News

เชียงใหม่​ /// ส่วนงานสนับสนุนมูลนิธิโครงการหลวง มทร.ล้านนา จับมือ กฟผ.ร่วมศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านต้าอย่างยั่งยืน

          รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดี ลงนามสัญญาโครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านห้วยต้าแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน” ภายใต้โครงการวิจัยและนวัตกรรมการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย(กฟผ.) โดยนายสาธิต ครองสัตย์ ผู้อำนวยการฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม (กฟผ.) เป็นผู้แทนในการลงนามความร่วมมือครั้งนี้ ณ ห้องประชุมซอมพอ สำนักงานอธิการบดี วันที่ 12 กันยายน 2562

           โครงการวิจัยเรื่อง “การศึกษาแนวทางการพัฒนาชุมชนบ้านห้วยต้าแบบมีส่วนร่วมอย่างยั่งยืน” เป็นโครงการที่จะช่วยประชาชนชุมชนบ้านห้วยต้าซึ่งเป็นพื้นที่ห่างไกลให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นและสามารถประกอบสัมมาชีพได้  เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 12 กันยายน 2562
เวลา :: 05:14:29

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]