Latest News

เชียงใหม่​ /// ม.แม่โจ้ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยให้นักศึกษา

          เมื่อ​วันพุธที่ 11 กันยายน 2562 นายสุกิจ ติดชัย รักษาการแทนผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธาน​เปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปีการศึกษา 2562 ซึ่ง​งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ร่วมกับ งานหอพัก กองพัฒนานักศึกษา จัดขึ้นเพื่อเป็นการให้ความรู้ ความเข้าใจ ฝึกซ้อมในการป้องกันอุบัติภัยหรือสาธารณภัยในเบื้องต้น ให้กับนักศึกษาจำนวนกว่า 2,700​ คน ได้เตรียมความพร้อมและรองรับสถานการณ์ที่อาจเกิดขึ้น โดยได้รับเกียรติจากวิทยากรของสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดเชียงใหม่ และทีมงานศูนย์กู้ภัยอุทยานแห่งชาติที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ เป็นผู้ให้ความรู้และถ่ายทอดประสบการณ์ ณ ศูนย์กีฬาเฉลิมพระเกียรติ และ บริเวณหอพักนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 12 กันยายน 2562
เวลา :: 04:02:47

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]