Latest News

เชียงใหม่​ /// ตำรวจภูธรภาค ๕ ร่วมกับมูลนิธิโซเออินเตอร์เนชั่นแนล จัดฝึกอบรมปฏิบัติการเชิงรุกป้องกันไม่ให้เด็กเยาวชนตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ให้กับเด็กนักเรียนแกนนำระดับชั้นมัธยมศึกษาของจังหวัดเชียงใหม่จำนวน ๖๐ คน

          เมื่อ​วันที่​ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๓๐ น. พล.ต.ต.วรัตม์ชัย ศรีรัตนวุฒฑิ รอง ผบช.ภ.๕ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรมปฏิบัติการเชิงรุกป้องกันไม่ให้เด็กเยาวชนตกเป็นเหยื่อการค้ามนุษย์ ณ ห้องประชุมอาคารสโมสรคุ้มแก้วขวัญดาว ตำรวจภูธรภาค ๕ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนักเรียนแกนนำสถานศึกษาในพื้นที่อำเภอเมืองเชียงใหม่ จำนวน ๖๐ คน โดยมีระยะเวลาการอบรม ๒ วัน ระหว่างวันที่ ๑๒ - ๑๓ กันยายน ๒๕๖๒ ซึ่งวัตถุประสงค์ของการอบรมเพื่อให้เด็กนักเรียนผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับองค์ประกอบความผิดของการค้ามนุษย์และเข้าใจขั้นตอนวิธีการป้องกันตนเอง ครอบครัว ตลอดจนเพื่อนในสถานศึกษาไม่ให้ตกเป็นเหยื่อหรือเข้าสู่วงจรการค้ามนุษย์ ทั้งนี้ผู้เข้ารับการอบรมจะสามารถสร้างเครือข่ายเฝ้าระวังและเครือข่ายคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กและเยาวชน มีการแจ้งข้อมูลเพื่อนำไปสู่การจับกุมผู้ที่มีส่วนร่วมกระทำความผิดเกี่ยวกับการค้ามนุษย์และผู้ละเมิดทางเพศต่อเด็กเยาวชน นำไปสู่การทำลายเครือข่ายกลุ่มผู้แสวงหาประโยชน์โดยมิชอบทางเพศกับเด็กเยาวชน นักเรียน นักศึกษาต่อไปเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 12 กันยายน 2562
เวลา :: 10:38:45

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]