Latest News

เชียงใหม่​ /// รพ.ค่ายกาวิละ เดินรณรงค์วันยุงโลก โครงการค่ายทหารปลอดยุง

          วันที่ 20 สิงหาคมของทุกปีกระทรวงสาธารณสุขกำหนดให้เป็นวันยุงโลก ดังนั้น​โรงพยาบาล​ค่าย​กาวิ​ละ​จึง​ได้​จัด​กิจกรรม​เดิน​รณรงค์​วัน​ยุงลาย​เมื่อ​วันที่​ 21 สิงหาคม 62 เวลา 13.45 น. ที่​ผ่านมา​ พลตรี สืบสกุล บัวระวงศ์ ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 ได้​มาเป็นประธานเปิดงานรณรงค์วันยุงโลก ซึ่ง​ รพ.ค่ายกาวิละได้จัดกิจกรรมเดินรณรงค์ค่ายทหารปลอดยุงขึ้น มี พันเอก เสริมพงษ์ จารุเลิศวุฒิ ผู้อำนวยการ​ รพ.ค่ายกาวิละ กล่าวรายงาน การจัดกิจกรรมรณรงค์ครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ ดังนี้​ เพื่อ​เป็นการกระตุ้นให้กำลังพลตื่นตัว ตระหนักและมีความรู้ความเข้าใจในการกำจัดแหล่งเพาะพันธุ์ยุง เพื่อดูแลตนเองให้ปลอดภัยจากโรคที่มียุงเป็นพาหะ​ เพื่อกำจัดลูกน้ำ และยุงพาหะนำโรค ในชุมชนค่ายกาวิละ​ และ​เพื่อสร้างความร่วมมือในชุมชน ในการแก้ไขปัญหา และควบคุมป้องกันโรคที่มียุงเป็นพาหะ​ มีหน่วยทหารให้ความร่วมมือดังนี้ประกอบ​ด้วย​ มณฑลทหารบกที่ 33 , กรมทหารราบที่7 กองพลทหารราบที่ 7, กองพันทหารราบที่1 กรมทหารราบที่7 , รพ.ค่ายกาวิละ

          และเมื่อ​วันที่ 19 - 21 สิงหาคม 2562 รพ.ค่ายกาวิละได้จัดบอร์ดกิจกรรมเพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับยุง ณ ลานหน้าห้องตรวจโรคผู้ป่วยนอก(OPD) เพื่อให้ผู้ที่มาใช้บริการ ประชาชนและกำลังพลได้ความรู้เกี่ยวกับวงจรยุง อาการของโรคและวิธีการป้องกันยุง สมุนไพรกำจัดยุง การกำจัดลูกน้ำ ประชาชนและกำลังพลร่วมสนุกกับกิจกรรมตอบคำถามพร้อมรับของรางวัลเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 23 สิงหาคม 2562
เวลา :: 01:13:45

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]