Latest News

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจัดประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ​ชิงรางวัลมูลค่ากว่า​ 116,000 บาท

          สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี จัดประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ (Chiang Mai Night Safari Eco friendly souvenirs  design contest 2019) เชิญชวนนักเรียน นักศึกษา ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป ร่วมส่งผลงาน ชิงรางวัลมูลค่ากว่า 116,000 บาท​ รับสมัครวันนี้ – 30 มิถุนายน 2562 

          การประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ (Chiang Mai Night Safari Eco friendly souvenirs  design contest 2019) เป็นแนวคิดในการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม โดยนำวัสดุธรรมชาติที่เหลือทิ้งของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี มาจัดทำเป็นของที่ระลึก ซึ่งประกอบไปด้วย มูลสัตว์ชนิดต่างๆ เศษหญ้าแห้งที่เหลือทิ้งจากการเป็นอาหารสัตว์ เศษใบไม้ กิ่งไม้ชนิดต่างๆ ที่มีในรอบพื้นที่ รวมทั้งเปิดโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และประชาชนทั่วไปได้ใช้ประโยชน์ในด้านการศึกษาและร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยแบ่งการประกวดเป็น 2 ประเภท คือ 1.นักเรียน,นักศึกษา  2.ผู้ประกอบการและประชาชนทั่วไป 

          ผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนสมัครร่วมกิจกรรมหรือสอบถามรายละเอียดการประกวดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : การประกวดออกแบบของที่ระลึกจากวัสดุธรรมชาติ  หรือ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari หรือ Line@:เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี รายละเอียดเพิ่มเติม​ https://web.facebook.com/ChiangMaiNightSafariEcoFriendlySouvenirDesign2019 ใบสมัครร่วมกิจกรรม​ https://www.surveycan.com/survey213997)

          หรือ​สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม​ได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ สำนักงานพัฒนาพิงคนคร 053-920000เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 13 มิถุนายน 2562
เวลา :: 08:14:06

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]