Latest News

การตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑ เตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๒ นาวาอากาศเอก วัฒนา บัวชุม เสนาธิการกองบิน ๔๑ เป็นประธานการตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑ ในการเตรียมการช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัย เพื่อให้มีความพร้อมในการช่วยเหลือผู้ประสบภัยเป็นไปด้วยความเรียบร้อยทันต่อเหตุการณ์และมีประสิทธิภาพ ณ บริเวณหน้ากองบังคับการกองบิน ๔๑ 

          ทั้งนี้ ได้ทำการเตรียมความพร้อมทั้งยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์สื่อสาร ยานพาหนะ และบุคลากร อาทิ เสื้อชูชีพ เครื่องยนต์เรือท้องแบน เครื่องยนต์เรือแบบหางจุ่ม เครื่องสูบน้ำ เรือท้องแบน รถบรรเทาสาธารภัย รถดับเพลิง รถพยาบาล รถสายตรวจรถยนต์ และรถสายตรวจจักรยานยนต์ เป็นต้น

 

ภาพ​-ข่าว​ : แผน​กิจการ​พลเรือน​ บก.​บน.​๔​๑​เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 13 มิถุนายน 2562
เวลา :: 11:56:39

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]