Latest News

กปภ.ชม.(พ) ติดตั้งประปาหยาดพิรุณ และ เครื่องประปาหยอดเหรียญ เตรียมพร้อมรับสงกรานต์ 2562

          การประปาส่วนภูมิภาคสาขาเชียงใหม่ (ชั้นพิเศษ) นำโดย นายปฏิญญา เพ็ชรมาก ผู้จัดการ การประปาส่วนภูมิภาค (ชั้นพิเศษ) สาขาเชียงใหม่ พร้อมด้วยพนักงานและลูกจ้างในสังกัด ได้เตรียมความพร้อมต้อนรับเทศกาลสงกรานต์เชียงใหม่ ประจำปี 2562 และเชิญชวนแต่งชุดผ้าเมือง เล่นสงกรานต์ สืบสาน ป๋าเวณีปี๋ใหม่เมือง พร้อมทั้งเน้นให้เล่นน้ำที่สะอาด โดยได้ดำเนินการติดตั้งประปาหยาดพิรุณ ในช่วงระหว่างวันที่ 1 – 2 เมษายน 2562 เพื่อลดปัญหาหมอกควัน ฝุ่นละอองในอากาศ โดยจุดที่ได้ติดตั้งประปาหยาดพิรุณ มีจำนวน 5 จุด ในบริเวณอำเภอเมืองเชียงใหม่ คือ 1.บริเวณอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ 2.บริเวณประตูเชียงใหม่ 3.บริเวณประตูช้างเผือก 4.บริเวณสะพานนวรัฐ 5.บริเวณประตูท่าแพ

  

          พร้อมกันนี้ ได้ติดตั้งเครื่องประปาหยอดเหรียญ จำนวน 15 เครื่อง ให้บริการนักท่องเที่ยว ในวันอังคาร ที่ 9 เมษายน 2562 โดยได้ติดตั้งเครื่องประปาหยอดเหรียญ จำนวน 8 จุด บริเวณ ดังต่อไปนี้ จุดที่ 1 หน้าจวนผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 2 ตู้ จุดที่ 2 หน้าร้านแว่นท๊อปเจริญ จำนวน 2 ตู้ จุดที่ 3 หน้าธนาคารกสิกรไทย สาขาท่าแพ จำนวน 2 ตู้ จุดที่ 4 หน้าธนาคารกรุงไทย สาขาท่าแพ จำนวน 2 ตู้ จุดที่ 5 ตรงข้ามอนุสาวรีย์ สามกษัตริย์ จำนวน 2 ตู้ จุดที่ 6 หน้าธนาคารกรุงไทย ข้างคูเมือง (ฝั่งประตูเชียงใหม่) จำนวน 2 ตู้ จุดที่ 7 หน้าห้างสรรพสินค้า เซ็นทรัล กาดสวนแก้ว จำนวน 2 ตู้ และจุดที่ 8 หน้าปั๊มน้ำมัน ปตท. คูเมือง (ฝั่งประตูช้างเผือก) จำนวน 1 ตู้

  

  

  เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 10 เมษายน 2562
เวลา :: 12:44:37

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]