Latest News

ทีม KSR Lanna คว้ารางวัลรอง อันดับสอง หุ่นยนต์ iROBOT Create – The Next Chapter of Living

          ตัวแทนนักศึกษาสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า ทีม KSR Lanna ประกอบด้วย นายณัฐวัสส์   ทองพินิจกุลนายทศวรรษ   ไชยชะนะ  นายเจษฏาพล    แสนศรี  นายภาณุพงศ์  อินทาจักร  โดยมีอาจารย์ธรายุทธ   กิตติวรารัตน์  อาจารย์ผู้ควบคุมทีม เข้าร่วมการแข่งขันหุ่นยนต์ iROBOT Create – The Next Chapter of Living รอบชิงชนะเลิศจัดขึ้นโดยบริษัทที  เอชโรโบติก จำกัดณ อาคารโชว์รูมดูคาติ   ถนนวิภาวดี-รังสิตกรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2562  ที่ผ่านมาและผลการแข่งขันปรากฏว่าสามารถคว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 มาครอง รับโล่รางวัลพร้อมเงินรางวัล 80,000 บาท

    

          โดยในวันที่ 4 เมษายน 2562  นักศึกษาและคณะคณาจารย์ที่ปรึกษาได้เข้าพบ รศ.ศีลศิริ สง่าจิตร ผู้ปฏิบัติหน้าที่อธิการบดีเพื่อรายงานผลการแข่งขัน ซึ่งอธิการบดีได้กล่าวชื่นชมและแสดงความยินดีแก่นักศึกษาที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยพร้อมทั้งยังให้แนวทางการพัฒนาต่อยอดผลงานสิ่งประดิษฐ์เชิงสร้างสรรค์ชิ้นนี้เพื่อสามารถนำไปพัฒนาให้กลายเป็นนวัตกรรมที่เกิดประโยชน์ได้จริงในสังคมพร้อมทั้งยังให้กำลังใจในการแข่งขันและขอให้นำสิ่งที่ผิดพลาดจากการแข่งขันไปปรับปรุงและถ่ายทอดสู่น้องๆรุ่นต่อไปอีกด้วย

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 08 เมษายน 2562
เวลา :: 03:53:00

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]