Latest News

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับข้าราชการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติงาน ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2556

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้ารับข้าราชการเป็นพนักงานของมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติงาน  ตำแหน่ง อาจารย์ สังกัดภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล  จำนวน 2 อัตรา

 

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครได้ที่ งานธุรการ สำนักงานคณะวิศวกรรม ชั้น 6 อาคาร 30 ปี คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ดูรายละเอียดหรือดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.eng.cmu.ac.th ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2556 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ โทร.0-5394-4175เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 04 ธันวาคม 2556
เวลา :: 10:08:33