Latest News

เชียงใหม่ เตรียมจัดงาน LANNA EXPO 2024 "Low Carbon Event" ก้าวสู่ Net Zero อย่างยั่งยืน

          เมื่อวันที่ 25 มิ.ย. 67 ที่ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมดำเนินโครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2024 ครั้งที่ 3 ซึ่งมีกำหนดการจัดขึ้น ระหว่างวันที่ 9 - 14 กรกฎาคม 2567 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่

 

          ซึ่งการจัดงานแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า หรือ งาน Lanna Expo 2024 เป็นงานที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วย จังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ร่วมกันบูรณาการ ดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง และเป็นการต่อยอดความสำเร็จจากทุกปีที่ผ่านมา โดยในปีนี้จัดขึ้นภายใต้แนวคิด LANNA EXPO 2024 "Low Carbon Event" ก้าวสู่ Net Zero อย่างยั่งยืน และรถคาร์บอน ฟุตปริ้นท์ที่เกิดขึ้นจากการจัดงาน คำนึงถึงผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและมลพิษทางอากาศ ใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ โดยภายในงานจะแบ่งพื้นที่บริเวณจัดแสดงจำหน่ายสินค้าและบริการออกเป็น 10 โซน แต่ละโซนจะมีกิจกรรมไฮไลท์ที่สำคัญแตกต่างกันไป อาทิ โซนนวัตกรรมอาหาร Food valley โซน OTOP ประเภทสิ่งทอ ของใช้ โซนสุขภาพ health&wellness โซนLanna Craft &Folk Art และอีกมากมาย เพื่อรวบรวมนำสินค้าและผลิตภัณฑ์มาจัดแสดงและจำหน่ายให้กับประชาชนได้ร่วมชมและเลือกสรรได้อย่างหลากหลาย

  

          ทั้งนี้ ในที่ประชุม นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้เน้นย้ำให้หน่วยงานที่ดูแลกลุ่มผู้ประกอบการในแต่ละโซน จัดเตรียมสถานที่ และรูปแบบการจัดงานให้เหมาะสม และเร่งคัดเลือกผู้ประกอบการเข้าร่วมงาน Lanna Expo 2024 เพื่อป้องกันการซ้ำซ้อนของร้านค้า และกระจายโอกาส รายได้ ให้แก่ร้านค้าอื่น ๆ อีกด้วย

  

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 25 มิถุนายน 2567
เวลา :: 06:49:45

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]