Latest News

จังหวัดเชียงใหม่พร้อมแล้ว ส่งนักกีฬาร่วมแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย “เมืองกาญเกมส์” 18 - 21 มิถุนายน นี้

          จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมส่งนักกีฬาร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 “เมืองกาญเกมส์” ในวันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2567 ด้านรองผู้ว่าฯ เผย อายุเป็นเพียงตัวเลข ร่วมแข่งขันอย่างสนุกสนานและนำชัยชนะกลับมาฝากชาวเชียงใหม่

  

          เมื่อวันที่ 10 มิ.ย. 67 ที่ห้องรับรองชั้น 1 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้มอบโอวาทให้กับนักกีฬาและเจ้าหน้าที่จังหวัดเชียงใหม่ ที่จะเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาและนันทนาการผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 16 ประจำปี 2567 “เมืองกาญเกมส์” ในวันที่ 18 - 21 มิถุนายน 2567 ณ จังหวัดกาญจนบุรี โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้คัดเลือกและจัดส่งเจ้าหน้าที่และนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขัน รวมทั้งทั้งสิ้น 68 คน จำนวน 9 ชนิดกีฬา ประกอบด้วย กรีฑา กอล์ฟ เปตอง เซปักตะกร้อ วู้ดบอล แอโรบิกมวยไทย ลีลาศ หมากรุกไทย และการประกวดร้องเพลงคาราโอเกะ ซึ่งการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้จะเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุได้เล็งเห็นคุณค่าและความสำคัญในการออกกำลังกาย เล่นกีฬาและนันทนาการ เพื่อให้มีสุขภาพและพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง อีกทั้งเป็นการส่งเสริมให้ผู้สูงอายุทำกิจกรรมร่วมกันเพื่อสร้างความสามัคคีในหมู่คณะ เกิดการกระตุ้นให้ผู้สูงอายุได้แสดงความสามารถ มีขวัญและกำลังใจและเห็นคุณค่าของตนเอง 

 

          ทั้งนี้ นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ในนามของจังหวัดเชียงใหม่ ขอชื่นชมและขอบคุณนักกีฬาทุกท่านที่ได้เป็นตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ ในการสร้างชื่อเสียงให้กับจังหวัด เดินทางไปแข่งขันกีฬาที่จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งถึงแม้นักกีฬาแต่ละท่านจะเป็นผู้สูงอายุแล้วก็ตาม แต่ยังความมุ่งมั่น มีสุขภาพแข็งแรง มีพละกำลังที่ดี ดังนั้นขอให้ทุกท่านที่ไปร่วมการแข่งขันกีฬาในครั้งนี้ สร้างความสัมพันธ์ร่วมกับจังหวัดอื่นอย่างเต็มที่ เดินทางไปด้วยความปลอดภัย แข่งขันอย่างสนุกสนาน และนำชัยชนะกลับมาฝากพี่น้องจังหวัดเชียงใหม่ 

  เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 10 มิถุนายน 2567
เวลา :: 06:20:25

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวกีฬา บันเทิง ]