Latest News

เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระราชทานพระเจ้าอุ่มเมือง และเสาอินทขีล หรือเสาหลักเมืองประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล ประจำปี 2567

  

          วันที่ 3 มิถุนายน 2567 นายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เข้าร่วมพิธีสรงน้ำพระราชทานพระเจ้าอุ่มเมือง และเสาอินทขีล หรือเสาหลักเมืองประจำจังหวัดเชียงใหม่ ในงานประเพณีใส่ขันดอกบูชาเสาอินทขีล ประจำปี 2567 โดยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้า พระราชทานน้ำสรงและผ้าไตร สำหรับสรงน้ำพระเจ้าอุ่มเมือง และเสาอินทขีล โดยนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี และนายอัศนี บูรณุปกรณ์ นายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นผู้อ่านหมายรับสั่งพิธีอัญเชิญน้ำสงฆ์พระราชทานในครั้งนี้

 

         โดยมี นายสุนทร ยามศิริ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ นางนัชชา บูรณุปกรณ์ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์นายกเทศมนตรี ปลัดเทศบาลฯ รองปลัดเทศบาลฯ หัวหน้าส่วนราชการ ผู้บริหารสถานศึกษา รวมถึงเจ้าหน้าที่เทศบาลนครเชียงใหม่ เข้าร่วม ณ วัดเจดีย์หลวงวรวิหาร อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่

  เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 04 มิถุนายน 2567
เวลา :: 09:18:00

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]