Latest News

กองบิน ๔๑ ตรวจเช็คความพร้อมของศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองบิน ๔๑

      เมื่อวันอังคารที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑ นำโดย นาวาอากาศเอก ปกป้อง สุระกุล รองผู้บังคับการกองบิน ๔๑ รองผู้อำนวยการศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑ ในฐานะผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔๑ จัดให้มีการตรวจความพร้อมศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑ โดยมี หัวหน้าหน่วยขึ้นกองบิน ๔๑ ข้าราชการ และผู้ปฏิบัติงานที่มีส่วนเกี่ยวข้อง ร่วมการตรวจฯ ในครั้งนี้ ณ บริเวณหน้ากองบังคับการ กองบิน ๔๑

 

     โดยศูนย์บรรเทาสาธารณภัย กองบิน ๔๑ จึงได้ทำการเตรียมความพร้อมทั้งยุทโธปกรณ์ อุปกรณ์สื่อสาร ยานพาหนะ และบุคลากร อาทิ เสื้อชูชีพ เครื่องยนต์เรือท้องแบน เครื่องยนต์เรือแบบหางจุ่ม เครื่องสูบน้ำ เรือท้องแบน รถบรรเทาสาธารภัย รถดับเพลิง รถพยาบาล รถสายตรวจรถยนต์ และรถสายตรวจจักรยานยนต์ เป็นต้น เพื่อให้มีความพร้อมในการออกช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากภัยหนาว ควบคู่สถานการณ์ไฟป่า หมอกควัน และปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก (PM2.5) ได้อย่างทันท่วงที

 

 

กาณฑ์ โสภโณดร สำนักข่าวลานนาเพรส : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 08 พฤศจิกายน 2566
เวลา :: 09:16:57

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]