Latest News

กองบิน ๔๑ ร่วม Kick off ปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพล

          มื่อวันพุธที่ ๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ นาวาอากาศเอก ปรธร จีนะวัฒน์ ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ มอบหมายให้ นาวาอากาศเอก อัครพัฒน์ โพธิ์ศรีลาภ เป็นผู้แทนผู้บังคับการกองบิน ๔๑ พร้อมด้วยข้าราชการ เจ้าหน้าที่ และสายตรวจ กองร้อยทหารสารวัตรกองบิน ๔๑ ร่วม Kick off ออกปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมและปราบปรามผู้มีอิทธิพลในพื้นที่ โดยมี นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ ณ บริเวณหน้าศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่

 

          ทั้งนี้ จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้เร่งดำเนินการติดตามและรายงานผล จัดตั้งชุดปฏิบัติการพิเศษ และฝ่ายปกครองในพื้นที่ บูรณาการทำงานร่วมกับหน่วยงานความมั่นคง โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดระเบียบสังคม ป้องกันและปราบปรามผู้มีอิทธิพล และกิจกรรมที่ไม่พึงประสงค์ โดยการตั้งจุดตรวจ จุดสกัดสิ่งผิดกฎหมาย ตรวจตราหาข่าว มีกลไกในการติดตามสืบสวน สอบสวน จับกุม ดำเนินการทางกฎหมายต่อผู้กระทำผิดได้อย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถบังคับใช้กฎหมายอย่างเคร่งครัดต่อผู้ที่ฝ่าฝืนในทันที

 

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 02 พฤศจิกายน 2566
เวลา :: 07:01:44

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]