Latest News

พืชศาสตร์ มทร.ล้านนา จัดการถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เสริมสร้างกลุ่มเครือข่ายเกษตรกรพิษณุโลกให้เป็นมืออาชีพทางการเกษตร

          เมื่อวันที่ 6 กันยายน 2566 สาขาพืชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมคลล้านนา พิษณุโลก ร่วมกับ บริษัท ไบเออร์ไทย จำกัด จัดโครงการ “สัมมนาวิชาการและถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์แบบมืออาชีพ กลุ่มเครือข่ายเกษตรกรในจังหวัดพิษณุโลก” โดยมี นายบุญฤทธิ์ สโมสร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มทร.ล้านนา พิษณุโลก ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด ณ อาคารปฏิบัติการเชี่ยวชาญเกษตรปลอดภัย และแปลงสาธิต สาขาพืชศาสตร์ ซึ่งกิจกรรมภายในงานเป็นการสัมมนาวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์อย่างมืออาชีพ โดยผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐและเอกชน โดยมีตัวแทนกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์จาก ทั้ง 9 อำเภอในจังหวัดพิษณุโลก โดยเฉพาะเรื่องของการเลือกใช้พันธุ์และเมล็ดพันธุ์, การจัดการเพื่อป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู, การใช้ปุ๋ยและการจัดการธาตุอาหาร และการตรวจสอบสมบัติดินเบื้องต้น

 

  

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 08 กันยายน 2566
เวลา :: 05:13:18

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]