Latest News

มทร.ล้านนา ลำปาง ลงนาม MOU สถานประกอบการด้านท่องเที่ยวจังหวัดลำปาง พัฒนางานวิชาการและทักษะทางวิชาชีพ

         เมื่อวันที่ 12 กรกฎาคม 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ร่วมกับสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยว 3 แห่งในจังหวัดลำปาง เพื่อร่วมกันพัฒนางานวิชาการและทักษะทางวิชาชีพของบุคลากรในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ ณ ห้องประชุม 1 อาคารอำนวยการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง

 

         ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรวุธ ชัยเนตร ผู้อำนวยการสำนักงานบริหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ลำปาง ลงนามร่วมกับ คุณณรงค์ พินธิสืบ ผู้จัดการห้างหุ้นส่วนจำกัดลำปางรีสอร์ทกรุ๊ป คุณภัทราวดี ทีปกากร ผู้จัดการลำปางรักษ์สมุนไพร และ คุณพิมลพรรณ พิไลรัตน์ ผู้จัดการบ้านแคทสปานวดเพื่อสุขภาพ โดยตกลงประสานความร่วมมือด้านการศึกษาและวิชาการ แลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์ของบุคลากร นักศึกษาของทั้งสองฝ่าย พัฒนาหลักสูตร พัฒนานักศึกษา รวมถึงการจัดกิจกรรมและโครงการต่างๆ ร่วมกัน ซึ่งจะเป็นการสร้างโอกาสใหม่ๆแก่นักศึกษา และเป็นรากฐานทางการศึกษาที่ยั่งยืนในอนคต รวมถึงโครงการบัณฑิตพันธุ์ใหม่และกำลังคนที่มีสมรรถนะเพื่อตอบโจทย์ภาคการผลิตตามนโยบายการปฏิรูปการอุดมศึกษาไทย ประเภทประกาศนียบัตร (Non-Degree) 

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 14 กรกฎาคม 2566
เวลา :: 06:09:45

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]