Latest News

รณรงค์โค้งสุดท้าย ก่อนการเลือกตั้ง ส.ส.

          เมื่อช่วงเช้าวันอังคารที่ 9 พฤษภาคม 2566 นายชัชวาลย์ ฉายะบุตร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 จากนั้น นายเลิศวิโรจน์ โกวัฒนะ กรรมการการเลือกตั้ง ลั่นกลองปู่จาและหยอดบัตรเลือกตั้งลงหีบเพื่อเริ่มกิจกรรมฯ จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง โดยมี นายสุรพล ตันสุวรรณ รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง สมาชิกสภาเทศบาล หัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่เทศบาลนครลำปาง พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคประชาชน นักเรียน นักศึกษา สื่อมวลชน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมกิจกรรมฯ ณ ข่วงนคร ห้าแยกหอนาฬิกาลำปาง

  

          นายทองเนตร ดูใจ ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดลำปาง กล่าวว่า การจัดกิจกรรมรณรงค์โค้งสุดท้าย (Big Day) การเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ. 2566 เพื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนให้พี่น้องประชาชนผู้มีสิทธิเลือกตั้งชาวลำปาง ได้รับรู้รับทราบเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ที่จะมีขึ้นในวันที่ 14 พฤษภาคม 2566 ที่จะถึงนี้ และออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งอย่างพร้อมเพรียงด้วยการไม่ขายสิทธิขายเสียง ลงคะแนนเลือกตั้งอย่างอิสรเสรี ตัดสินใจเลือกคนดี เลือกพรรคที่มีนโยบายที่ดี รวมถึงไม่กระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งด้วย

          ขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนชาวลำปาง ออกมาใช้สิทธิเลือกตั้งในวันอาทิตย์ที่ 14 พฤษภาคม 2566 เวลา 08.00 – 17.00 น.เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 12 พฤษภาคม 2566
เวลา :: 06:48:07

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]