Latest News

รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทย ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมสวนสัตว์เชียงใหม่

  

          นายวันชัย ตันวัฒนะ รองผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ แห่งประเทศไทยได้รับมอบหมายจากนายอรรถพร ศรีเหรัญ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ ประเทศไทย ให้ลงพื้นที่ ตรวจเยี่ยมสวนสัตว์เชียงใหม่ ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ 2566 ในส่วนงบลงทุนที่องค์การสวนสัตว์ฯอนุมัติให้ทำการปรับปรุงทรัพย์สินของสวนสัตว์เชียงใหม่ ได้แก่ สถานแสดงพันธ์ุสัตว์น้ำเชียงใหม่ซูอควาเรี่ยม ที่ผ่านมา พร้อมกันนี้ได้เยี่ยมชมการลงทุนของภาคเอกชนในการประกอบกิจการแหล่งเรียนรู้ ส่วนจัดแสดงหิมะเทียม หรือ สโนว์บัคดี้ วินเทอร์แลนด์ และประชุมมอบนโยบายการทำงานให้กับนายวุฒิชัย ม่วงมัน ผู้อำนวยการสวนสัตว์เชียงใหม่และคณะผู้บริหาร ตลอดจนถึงการเยี่ยมชมโครงการวิจัยและจัดแสดงหมีแพนด้าในประเทศไทย ในการนี้ได้เขียนคำไว้อาลัยต่อการจากไปของหมีแพนด้า หลินฮุ่ย ในคราวเดียวกันด้วย

  

 

 

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 05 พฤษภาคม 2566
เวลา :: 10:30:19

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]