Latest News

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. ร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566

          ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. นำคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมพิธีดำหัวอดีตอธิการบดี อธิการบดี และคณาจารย์ผู้อาวุโส ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื่องในงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี 2566 เพื่อแสดงความเคารพและมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบสานวัฒนธรรม ขนบธรรมเนียมประเพณีล้านนาอันทรงคุณค่าให้มีการสืบทอดและคงอยู่ต่อไป เมื่อวันที่ 28 เมษายน 2566 ณ ลานสัก ข้างศาลาธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

 

 

  

  

 

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

รายงาน : กาณฑ์ โสภโณดร สำนักข่าวลานนาเพรสเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 30 เมษายน 2566
เวลา :: 04:50:31

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]