Latest News

ตำรวจภูธรภาค 5 กำหนดจัดงานตามโครงการ “มวยไทย ตำรวจไทย มรดกไทย” ประจำปี 2566 ในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 เวลา 17.00 น. ณ ลานประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

          พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 เป็นประธาน ร่วมกับ พล.ต.ต.นักรบ หลิ่มวิรัตน์ ผบก.ศฝร.ภ.5, พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผบก.ภ.จว.เชียงใหม่ และ ร.ท.สมบัติ บัญชาเมฆ (บัวขาว บัญชาเมฆ) ได้ดำเนินการตาม"โครงการมวยไทย ตำรวจไทย มรดกไทย” ของตำรวจภูธรภาค 5 ประจำปี 2566 โครงการนี้ได้ใช้กำลังนักเรียนนายสิบตำรวจจำนวน 700 นาย เป็นผู้ฝึกซ้อมผ่านการถ่ายทอดจากครูมวยจากค่ายมวยบัญชาเมฆ โดยการควบคุมของ ร.ท.สมบัติ บัญชาเมฆ (บัวขาว บัญชาเมฆ) มีวัตถุประสงค์ดังนี้

     - เพื่อร่วมเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าเสือ “พระบิดาแห่งมวยไทย” อันเป็นศิลปะการป้องกันตัวและการต่อสู้ประจำชาติที่ได้รับความนิยมและมีชื่อเสียงไปทั่วโลก และเป็น soft power ในการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศตามนโยบายของรัฐบาล

     - เพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของ “แม่ไม้มวยไทย” อันเป็นมรดกทางภูมิปัญญา สืบสานมวยไทย เป็นมรดกไทย มรดกโลก ให้แพร่หลาย 

     - เพื่อเสริมสร้างการฝึกวินัยให้กับผู้เข้ารับการฝึก รู้จักการแบ่งเวลา มีการพัฒนาทางด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ และสติปัญญา ส่งเสริมกิจกรรมการออกกำลังกาย ทำให้ผู้เข้ารับการฝึกมีร่างกายที่สมบูรณ์แข็งแรง สามารถปรับตัวให้อยู่ในสังกัดได้อย่างมีความสุข 

     - เพื่อให้ข้าราชการตำรวจ บุตรหลาน และประชาชนในพื้นที่ตำรวจภูธรภาค 5 ได้ร่วมกันส่งเสริมให้มวยไทย ได้รับความสนใจอย่างแพร่หลาย  

          อย่างไรก็ตาม ได้กำหนดให้มี "งานไหว้ครู มวยไทย ตำรวจภูธรภาค 5" ขึ้นในวันศุกร์ที่ 7 เมษายน 2566 ระหว่างเวลา 17.00 -18.30 น.ณ ลานประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ จึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนและสื่อมวลชนทุกท่านร่วมกิจกรรมและร่วมทำข่าว"งานไหว้ครู มวยไทย ตำรวจภูธรภาค 5 " โดยมีกำหนดจัดงาน ดังนี้

     เวลา 16.30 น.นักเรียนนายสิบตำรวจ และผู้เข้าร่วมพิธีพร้อมบริเวณลาน ณ ลานอเนกประสงค์ ประตูท่าแพ ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ 

     เวลา 16.45 น. พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 ประธานเดินทาง ถึงบริเวณพิธี (ดนตรีต้อนรับ) ประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย ถวายสักการะพระบรมฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร

- พล.ต.ต.นักรบ หลิ่มวิรัตน์ ผบก.ศฝร.ภ.5 กล่าวรายงานความเป็นมาและวัตถุประสงค์ 

- พล.ต.ท.ปิยะ ต๊ะวิชัย ผบช.ภ.5 ประธานในพิธีกล่าวเปิดพิธี

เวลา 17.00 น.พิธีบวงสรวงสมเด็จพระสรรเพชญ์ที่ 8 หรือสมเด็จพระเจ้าเสือ

ประธานจุดธูปเทียนบวงสรวง

     เวลา 17.15 น.พิธีครอบครูมวยไทย ตัวแทนนักเรียนนายสิบรับมงคลจากครูมวย 10 ท่าน จัดแถวเหมือนการรับปริญญา ผบช,ผบก ครูมวย

     เวลา 17.30 น.แสดงการต่อสู้ 

     เวลา 17.35 น.ร่ายรำไหว้ครูมวยไทย (นสต.)

     เวลา 17.50 น.แสดงทักษะแม่ไม้มวยไทย (ท่าฝึก หมัด เท้า เข่า ศอก)(นสต.)

     เวลา 18.00 น.มอบโล่ ถ่ายภาพเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 06 เมษายน 2566
เวลา :: 06:20:44

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวกีฬา บันเทิง ]