Latest News

มทร.ล้านนา จัดพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565

          เมื่อวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดพิธีปัจฉิมนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา เป็นประธานในพิธีและกล่าวให้โอวาทแก่นักศึกษา และวิดีทัศน์กล่าวให้โอวาทจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จัตตุฤทธิ์ ทองปรอน รักษาราชการแทนอธิการบดี และโอวาทจากคณบดี และผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคโนโลยีและสหวิทยาการ โดยมีนักศึกษาชั้นปีสุดท้ายจากคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ เข้าร่วมกิจกรรม ณ หอประชุม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

  ืื

           สำหรับพิธีปัจฉิมนิเทศนักศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 ครั้งนี้ ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการทำงานเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่วันทำงานในอนาคต อาทิ คุณทัศไนย เหมือนเสน ผู้ก่อตั้ง JobBKK.com แนะนำ "เทคนิคการเขียนเรซูเม่อย่างไรให้ได้งาน และเทคนิคการสัมภาษณ์งาน" และกิจกรรมการถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานการเสวนาในหัวข้อ "ต้องเตรียมตัวอย่างไร ให้พร้อมเข้าสู่วันทำงาน"โดยวิทยากรจากศิษย์เก่าแต่ละคณะได้แก่ คุณสุภชญ ศรีกัญชัย คุณเชิงชาย ทิพย์วีรกุล คุณธนิต ชุมแสง คุณอ้อยทิพย์ ศรีวิชัย คุณปพน เทพสาร และการแนะนำประชาสัมพันธ์ตำแหน่งงานว่างจากสำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ ตัวแทนบริษัทเอกชน ซึ่งในวันนี้ยังมีบริษัทต่างๆเปิดรับสมัครตำแหน่งงานว่างสำหรับนักศึกษาที่สนใจอีกด้วย

 

 

 

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 26 กุมภาพันธ์ 2566
เวลา :: 01:54:47

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]