Latest News

CMUBS ยกทัพนักศึกษาคว้าชัย กวาดรางวัล Top 5 ระดับประเทศ จากเวที Thailand Accounting Challenge 2023

          เมื่อวันที่ 28 มกราคม 2566 คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (CMUBS) ยกทัพนักศึกษาร่วมการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ ครั้งที่ 9 ประจำปี 2566 “Thailand Accounting Challenge 2023” โดยสภาวิชาชีพบัญชี ในพระบรมราชูปถัมภ์จัดขึ้น ณ ศูนย์อบรมสัมมนาศาสตราจารย์เกียรติคุณ เกษรี ณรงค์เดช กรุงเทพมหานคร โดย 2 ทีมนักศึกษา CMUBS คว้าชัยกวาดรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 และรองชนะเลิศอันดับ 3 จาก 121 ทีมทั่วประเทศ 66 สถาบัน สร้างความปลาบปลื้มและภูมิใจแก่คณะและมหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอย่างมาก ด้วยเป็นเพียงสถาบันเดียวที่ทัพนักศึกษาสามารถสร้างผลงานระดับ Top 5 ได้ทั้งหมด โดยผลการแข่งขัน

 

     รางวัลชนะเลิศ ทีม T017 มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

     รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 ทีม T008 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 ทีม T004 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

     รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 3 ทีม T074 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

     และ รางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 4 ทีม T073 จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

          ทั้งนี้ ทีม T008 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกอบด้วย นางสาวภัทรวรรณ ดำช่วย, นางสาววราพร กันทะ และนางสาวศุภนิดา ตรงต่องาน และทีม T074 ประกอบด้วย นายธนภัทร เจตจริยกุล, นางสาวหทัยภัทร อภิชัย และนางสาวอนงรักษ์ แก้วเกิด 

          สำหรับการแข่งขันตอบคำถามทางบัญชีระดับประเทศ สภาวิชาชีพบัญชีฯ จัดขึ้นต่อเนื่องเป็นครั้งที่ 9 เพื่อชิงโล่รางวัล ใบประกาศเกียรติคุณ และทุนการศึกษารวมมูลค่า 125,000 บาท จากนายกสภาวิชาชีพบัญชี โดยเป็นเวทีที่ให้นักศึกษาแสดงศักยภาพเพื่อทดสอบความรู้ความสามารถทางด้านการบัญชี ส่งเสริมการทำงานเป็นทีม และยังเป็นอีกหนึ่งกิจกรรมที่สามารถพบปะกับเพื่อนต่างสถาบันอีกด้วย

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 29 มกราคม 2566
เวลา :: 10:40:21

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]