Latest News

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เชิญชวนร่วมบริจาคโลหิต 1 คนให้ หลายคนรับ (ครั้งที่ 9) เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา

          สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดยสำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ร่วมกับสภากาชาดไทย จัดกิจกรรม “บริจาคโลหิตด้วยหัวใจ 1 คนให้ หลายคนรับ (ครั้งที่ 9)” ขึ้น เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ให้ทรงหายจากประชวรโดยเร็ว และเพื่อใช้เป็นโลหิตสำรองในระบบของสภากาชาดไทย ตลอดจนใช้สำหรับผู้ป่วยกรณีฉุกเฉิน จึงขอเชิญชวนผู้ที่สนใจร่วมบริจาคโลหิตที่มีอายุระหว่าง 17 - 60 ปี น้ำหนัก 45 กิโลกรัมขึ้นไป สามารถร่วมบริจาคโลหิตได้ ในวันอังคารที่ 24 มกราคม 2566 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ อาคารอเนกประสงค์ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าพื้นที่ สำหรับผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิต)

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari หรือ Line OA : @nightsafari หรือ IG และ Tiktok : chiangmainightsafari หรือ โทร. 053 - 999000เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 20 มกราคม 2566
เวลา :: 05:10:52

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]