Latest News

คณะแพทยศาสตร์ มช. จัดแข่งขันตอบปัญหาวิชาการแบบบูรณาการแพทย์

          ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ)นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันตอบปัญหาวิชาการแบบบูรณาการแพทย์ ของคณะแพทยศาสตร์ มช S2P: Science to patients โดยมี รศ.พญ.ประภาพร สู่ประเสริฐ รองคณบดีฯ กล่าวรายงาน

          ในการแข่งขันนี้ มีนักศึกษาแพทย์ เข้าร่วมการแข่งขันทั้งสิ้น 6 ทีม กิจกรรมจัดโดย หน่วยบริหารหลักสูตร งานบริการการศึกษา และสโมสรนักศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มช. เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2566 ณ ห้องสตูดิโอ ชั้น 9 อาคารเรียนรวม คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 15 มกราคม 2566
เวลา :: 03:08:52

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]