Latest News

ลูกจ๊างขึ้นดอย ปิ๊กฮอยศรัทธา เหมันต์ไหว้สา พระธาตุเจ้าดอยสุเทพ

          สโมสรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สืบสานประเพณี นมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ประจำ ปี 2565 “ลูกจ๊างขึ้นดอย ปิ๊กฮอยศรัทธา เหมันต์ไหว้สา พระธาตุเจ้าดอยสุเทพ” นำนักศึกษาชั้นปีที่ 1-3 กว่า 18,000 คน ร่วมกันเดินจากมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ขึ้นไปนมัสการพระบรมธาตุดอยสุเทพ ซึ่งเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองเชียงใหม่ และเป็นศูนย์รวมจิตใจของชาวล้านนา รวมระยะทางกว่า 14 กิโลเมตร เพื่อความเป็นสิริมงคล และยังเป็นการสร้างขวัญกำลังใจให้แก่นักศึกษาใหม่ รวมทั้งเป็นการรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีงาม อันเป็นเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมี ศาสตราจารย์ ดร.นพ.พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล อธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรม นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณบดี คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ สโมรนักศึกษามหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นักศึกษาเก่ามหาวิทยาลัยเชียงใหม่และนักศึกษาปัจจุบัน ร่วมพิธีฯ ณ วัดพระบรมธาตุดอยสุเทพ เมื่อวันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ.2565

  

  

 

  

  เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 19 พฤศจิกายน 2565
เวลา :: 12:26:14

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]