Latest News

เชียงใหม่ - สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดอบรม CPR เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา

          เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2565 นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการอบรม CPR เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 พรรษา โดยมีพลเอกนายแพทย์ประสาท เหล่าถาวร ประธานโครงการฝึกอบรมการช่วยชีวิตขั้นพื้นฐาน มูลนิธิหัวใจแห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์ กล่าววัตถุประสงค์ของการดำเนินโครงการฯ และนายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับและรายงานการจัดกิจกรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมทั้งรองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดเชียงใหม่ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานสาธารณสุของค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เจ้าหน้าที่ และวิทยากรจากภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนเข้าร่วมงาน ณ หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่
ปัจจุบันเราจะพบสถานการณ์การเจ็บป่วยวิกฤติฉุกเฉิน การเกิดอุบัติเหตุที่ไม่คาดคิดตลอดเวลา ทั้งที่บ้าน สถานที่ทำงาน ที่สาธารณะต่าง ๆ เหตุการณ์ฉุกเฉิน สามารถเกิดขึ้นได้ทุกที่ ทุกเวลา แม้ว่ากระทรวงสาธารณสุขโดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด จะเป็นหน่วยงานหลักในการบริหารจัดการและกำกับควบคุมให้งานการแพทย์ฉุกเฉินระดับจังหวัดดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐาน
แต่เพื่อประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยฉุกเฉินและประชาชน ซึ่งเป็นผู้รับประโยชน์โดยตรงจากการดำเนินงาน การที่มีเครือข่ายประชาชนที่มีความรู้ความสามารถและทักษะในการช่วยชีวิต อย่างทั่วถึง/ครอบคลุมทุกพื้นที่
ย่อมเป็นเรื่องที่ดีกว่าอย่างแน่นอน ดังนั้นการมีความรู้ ทักษะในการช่วยชีวิต จึงเป็นสิ่งสำคัญสำหรับประชาชนทุกคน
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ และโรงพยาบาลในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข จึงได้จัดให้มีการอบรม CPR พร้อมกันทั้งจังหวัดในวันนี้ เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงได้เข้าถึงการอบรมได้สะดวก ไม่มีอุปสรรคเรื่องการเดินทาง โดยแบ่งพื้นที่จัดอบรมเป็น 5 แห่งดังนี้
          1. หอประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่
ประกอบด้วยผู้เข้าอบรมจาก อ.เมืองเชียงใหม่ และแม่ริม จำนวน 400 คน
          2. อำเภอฝาง ประกอบด้วยผู้เข้ารับการอบรมจาก อ.ฝาง แม่อาย และไชยปราการ จำนวน 150 คน
          3. อำเภอสันทราย ประกอบด้วยผู้เข้ารับการอบรมจาก อ.สันทราย เชียงดาว และพร้าวจำนวน 220 คน
          4. อำเภอสันป่าตอง ประกอบด้วยผู้เข้ารับการอบรมจาก อ.สันปาตอง และแม่วาง จำนวน 150 คน
          5. อำเภอจอมทอง ประกอบด้วยผู้เข้ารับการอบรมจาก อ.จอมทอง ฮอด อมก๋อย ดอยเต่า และแม่แจ่ม จำนวน 170 คน รวมผู้เข้าร่วมการอบรม CPR จังหวัดเชียงใหม่ทั้งสิ้น 1,090 คน

          ทั้งนี้ ผู้เข้าร่วมอบรมประกอบด้วย ประชาชนทั่วไป อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน นักเรียน หลักสูตรการจัดอบรมเป็นหลักสูตรครึ่งวัน ทั้งนี้ได้รับการสนับสนุนวิทยากรจากโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ โรงพยาบาลนครพิงค์ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิสว่างสำเร็จเชียงใหม่ มูลนิธิรวมใจเชียงใหม่ และกู้ภัยตำรวจทางหลวงเชียงใหม่ โดยวิทยากรทุกท่าน
เป็นวิทยากรผู้ที่มีความเสียสละ เป็นจิตอาสา ต้องการให้ประชาชนมีความรู้ และสามารถนำความรู้นี้ไปใช้
ให้เกิดประโยชน์กับคนรอบข้างต่อไป


กาณฑ์ โสภโณดร : บรรณาธิการข่าว
จุฬา สินไพบูลย์ สำนักข่าวลานนาเพรส : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 19 สิงหาคม 2565
เวลา :: 09:59:46

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]