Latest News

เชียงใหม่ - คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา

          ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ )นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. เป็นประธานในพิธีหล่อเทียนพรรษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปี 2565 เนื่องในวันเข้าพรรษา โดยมีคณะผู้บริหาร คณาจารย์ ข้าราชการ และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ มช. เข้าร่วมพิธี โดยจะนำเทียนไปถวาย ณ วัดต่าง ๆ ในจังหวัดเชียงใหม่ ระหว่างวันที่ 10-11 กรกฎาคม 2565 ทั้งนี้เพื่อเป็นการสืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณีอันดีงาม และทำนุบำรุงส่งเสริมพระพุทธศาสนา เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2565 ณ หน้าห้องหลวงปู่แหวน สุจิณโณ ชั้น 1 อาคารสุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
กาณฑ์ โสภโณดร : บรรณาธิการข่าว
จุฬา สินไพบูลย์ : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 02 กรกฎาคม 2565
เวลา :: 11:33:21

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]