Latest News

เชียงใหม่ - จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ กลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 จัดงาน Lanna Expo 2022

          จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ จังหวัดกลุ่มภาคเหนือตอนบน 1 จัดงาน Lanna Expo 2022 ภายใต้แนวคิด “The Change of Life เปลี่ยน...เพื่อชีวิตและธุรกิจที่ยั่งยืน” เพื่อขยายช่องทางการตลาดสินค้าและบริการ คาดจะสร้างรายได้กว่า1,000 ล้านบาท


          วันนี้ (30 มิ.ย. 65 ) ที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายประจญ ปรัชญ์สกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน Lanna Expo 2022 ภายใต้แนวคิด “The Change of Life เปลี่ยน...เพื่อชีวิตและธุรกิจที่ยั่งยืน” ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 รวม 4 จังหวัดโดยมีนายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง  นางกนกรัตน์ ยุกติรัตน์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน นางสาวยุพา นาคา พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน นางพนิดา วานิชรัตน์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ รวมถึงหัวหน้าส่วนราชการและ
องค์กรภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงาน

          นายวรญาณ บุญณราช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการจัดแสดงนวัตกรรมและจำหน่ายสินค้า Lanna Expo 2022 เป็นโครงการที่ดำเนินมาอย่างต่อเนื่อง ต่อยอดความสำเร็จจากทุกปีที่ผ่านมา แสดงถึงศักยภาพของสินค้าในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ซึ่งประกอบด้วย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ซึ่งครั้งนี้ได้จัดงานควบคู่กับงานมหกรรมแสดงสินค้าและนวัตกรรมอุตสาหกรรมของไทย หรือ FTI EXPO 2022 ทำให้ได้รับประโยชน์จากกลุ่มผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมจากทุกภาคทั่วประเทศ ที่ได้เดินทางมาร่วมงานกว่า 500 บริษัทและคาดว่าจะมีผู้เข้าเยี่ยมชมงานทั้งชาวไทยและต่างประเทศมากกว่า 100,000 คน ถือเป็นช่องทางการสร้างโอกาสเชื่อมโยงด้านการตลาดให้กับผู้ผลิตสินค้าในพื้นที่ได้เป็นอย่างดี โดยประมาณการรายได้ที่จะเกิดขึ้นกับจังหวัดเชียงใหม่และจังหวัดใกล้เคียงมากกว่า 1,000 ล้านบาท

          นางพนิดา วานิชรัตน์  พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า งาน Lanna Expo 2022 เป็นการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันส่งเสริมโอกาสการเข้าสู่ตลาดและการขยายช่องทางการตลาดสินค้าและบริการรวมทั้งเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจในพื้นที่กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1โดยรวบรวมสุดยอดผลิตภัณฑ์ชุมชน มาให้ประชาชนได้รับชมและเลือกซื้อ กว่า 200 บูธ แบ่งพื้นที่เป็น 4 กลุ่มสินค้า ได้แก่ กลุ่มสินค้าเฟอร์นิเจอร์และสินค้าตกแต่ง กลุ่มสินค้าสุขภาพและความงาม สมุนไพร กลุ่มสินค้าไลฟ์สไตล์แฟชั่นและสิ่งทอ ของฝากของที่ระลึกและอื่น ๆ และกลุ่มสินค้าอาหารและเครื่องดื่มเกษตรแปรรูป พร้อมจัดให้มี Food Truck โซนอาหารและเครื่องดื่มสำหรับบริการลูกค้าที่มาเที่ยวชมงาน พร้อมทั้งมีการจัดนิทรรศการแสดงสินค้า (Pavilion) นำเสนอสินค้าและบริการที่เป็นความต้องการของตลาดยุคใหม่ กิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจ (Business Matching) ระหว่างผู้ประกอบการที่มีศักยภาพในการส่งออกกับผู้ประกอบการ กิจกรรมสินค้านาทีทอง-การประมูลสินค้า ผ่านการไลฟ์สดทางออนไลน์

          ทั้งนี้ งานจะจัดขึ้นระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 3 กรกฎาคม 2565 ตั้งแต่เวลา 10.00 - 20.00 น. ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่


กาณฑ์ โสภโณดร : บรรณาธิการข่าว
จุฬา สินไพบูลย์ : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 01 กรกฎาคม 2565
เวลา :: 08:11:55

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวท่องเที่ยว ]