Latest News

กำแพงเพชร - จังหวัดกำแพงเพชร องค์การบริหารส่วนจังหวัดกำแพงเพชร เทศบาลเมืองกำแพงเพชร และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในจังหวัดกำแพงเพชร

          นายเชาวลิตร แสงอุทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร ขอเชิญร่วมชม " งานแข่งขันเรือยาวประเพณีจังหวัดกำแพงเพชร ครั้งที่ 2 ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ประจำปี พ.ศ. 2565 ระหว่าวันที่ 25 - 26 มิถุนายน 2565 ณ ลำน้ำปิง หน้าลานอนุรักษ์วัฒนธรรมไทย สิริจิตอุทยาน อำเภอเมืองกำแพงเพชร จังหวัดกำแพงเพชร วัตถุประสงค์ เพื่ออนุรักษ์และพื้นฟูวัฒนธรรมการแข่งขันเรือยาว อันเป็นเอกลักษณ์และมรดกของชาติ รวมถึงการส่งเสริมการแข่งขันกีฬาทางน้ำ สร้างรายได้ กระตุ้นเศรษฐกิจ สร้างช่องทางการตลาดแก่ผู้ประกอบการและการแข่งขันกีฬาทางน้ำ ในช่วงฤดูฝน

          ประเภทเรือที่แข่งขัน 44 ลำ ได้แก่ เรือยาว 7 ผีพาย ( ภายในจังหวัด) 8 ลำ , 12 ฝีพาย (ภายในจังหวัด) 12 ลำ , 30 ฝีพาย 12 ลำ 40 ฝีพาย 6 ลำ และประเภท 55 ฝีพาย 6 ลำ เงินรางวัลรวมทั้งสิ้น 248,000 บาท

          นอกจากชมการแข่งขันเรือยาวแล้วยังมีการจัดจำหน่ายสินค้า OTOP ระดับ 3 - 5 ดาว จากภูมิภาค 77 จังหวัดมาให้ ชม ชิม ช๊อป อีกด้วย

          พลาด! ไม่ได้ ในศึกเรือยาวชิงเจ้าสายน้ำปิงจังหวัดกำแพงเพชร 25 - 26 มิถุนายนนี้


กาณฑ์ โสภโณดร : บรรณาธิการข่าว
จุฬา สินไพบูลย์ : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 18 มิถุนายน 2565
เวลา :: 11:08:48

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวท่องเที่ยว ]