Latest News

เชียงใหม่ - ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับคณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุมภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ ๑๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕ พลอากาศเอก ณรงค์ อินทชาติ ที่ปรึกษาพิเศษกองทัพอากาศ ในฐานะประธานคณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุมภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ พร้อมคณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ เดินทางมาปฏิบัติราชการ ที่พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นาวาอากาศเอก วงศ์วิวัติ วัฒนวรางกูร ผู้บังคับการกองบิน ๔๑ ให้การต้อนรับ ณ ท่าอากาศยานทหาร กองบิน ๔๑

ในการนี้ คณะฯ ได้เดินทางตรวจสอบอาคารพักอาศัยของคณะที่ทำงานพระมหาธาตุฯ ณ สถานีรายงานดอยอินทนนท์ พร้อมทั้งเดินทางไปตรวจสอบผลการดำเนินการก่อสร้างฯ ณ พระมหาธาตุมภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ อีกทั้งร่วมสักการะพระพุทธศาสดาประชานาถ, สักการะพระแก้วสัมฤทธิ์ผล และพระสถูปพระเจ้าอินทวิชยานนท์ เพื่อความเป็นสิริมงมล ทั้งนี้คณะฯ มาปฏิบัติราชการ ระหว่างวันที่ ๑๙ - ๒๐ พฤษภาคม ๒๕๖๕

จุฬา  สินไพบูลย์ สำนักงานข่าวลานนาเพรส : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 21 พฤษภาคม 2565
เวลา :: 08:25:44

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]