Latest News

เชียงใหม่ - คณะแพทยศาสตร์ มช. ให้การต้อนรับวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่

          ศ.(เชี่ยวชาญพิเศษ) นพ.บรรณกิจ โลจนาภิวัฒน์ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มช. และ รศ.พญ.ยุพา สุมิตสวรรค์ ที่ปรึกษาผู้ทรงคุณวุฒิ คณะแพทยศาสตร์ มช.ร่วมให้การต้อนรับ คุณสิริรัตน์ โอภาพ วัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ ในโอกาสเข้าหารือเรื่องการบูรณาการ การจัดกิจกรรมวัฒนธรรมเพื่อจิตอาสาของสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ กระทรวงวัฒนธรรม ร่วมกับ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 พฤษภาคม 2565 ณ ห้องประชุม บุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มช.

ภาพ / ข่าว : กลุ่มงานสื่อสารองค์กร งานประชาสัมพันธ์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

จุฬา  สินไพบูลย์ สำนักงานข่าวลานนาเพรส : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 20 พฤษภาคม 2565
เวลา :: 11:18:01

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]