Latest News

เชียงใหม่ - เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เข้าร่วมงาน South Asia Travel and Tourism Exchange (SATTE) 2022 พร้อมเจรจาธุรกิจส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยวที่ใหญ่ และสำคัญที่สุดของสาธารณรัฐอินเดีย

          เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2565 สำนักงานพัฒนาพิงคนคร (องค์การมหาชน) โดย สำนักงานเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี นำโดย นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เข้าร่วมงาน South Asia Travel and Tourism Exchange (SATTE) 2022 เพื่อร่วมเจรจาธุรกิจ ส่งเสริมการขายระหว่างประเทศกับผู้ประกอบการธุรกิจอินเดีย พร้อมออกบูธส่งเสริมการขาย ภายในงาน Karnataka Tourism Roadshow ระหว่างวันที่ 18 - 20 พฤษภาคม 2565 โดยมี นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี พร้อมด้วย นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) และนายนิธี สีแพร รองผู้ว่าการด้านดิจิทัล วิจัย และพัฒนา ททท. ร่วมพิธีเปิดโซนการออกบูธการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ณ India Expo Mart, Greater Nodia กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย

          นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร กล่าวว่า “การเข้าร่วมงาน South Asia Travel and Tourism Exchange (SATTE) 2022 ซึ่งปีนี้จัดขึ้นเป็นปีที่ 29 เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีได้เข้าร่วมเจรจาธุรกิจและส่งเสริมการขายระหว่างประเทศกับผู้ประกอบการธุรกิจอินเดีย เนื่องจากเล็งเห็นว่าอินเดียเป็นประเทศที่มีศักยภาพทั้งทางด้านธุรกิจ จำนวนประชากร และความคุ้นชินของประชากรที่มีต่อประเทศไทย จึงเหมาะกับการบุกตลาดการท่องเที่ยวในปัจจุบัน เพื่อประชาสัมพันธ์ เสริมสร้างภาพลักษณ์ เผยแพร่ศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่รู้จัก พร้อมสร้างมูลค่าเพิ่มผ่านการท่องเที่ยวของประเทศไทยมุมมองใหม่ที่ไม่ใช่เพียงแค่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี แต่ยังถือเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวให้กับจังหวัดเชียงใหม่อีกด้วย อีกทั้งยังเป็นการสร้างความประทับใจ และยกระดับภาพลักษณ์สู่การเป็น Preferred Destination สอดรับกับปีท่องเที่ยวไทย 2565 ตามแนวคิดแคมเปญ Amazing Thailand : Amazing New Chapters และงานนี้ยังเป็นงานส่งเสริมการขายทางการท่องเที่ยว (Trade Show) ที่ใหญ่ และสำคัญที่สุดในสาธารณรัฐอินเดีย โดยมีผู้เข้าร่วมแสดงสินค้ากว่า 1,000 ราย ซึ่งสร้างความสนใจแก่ผู้เข้าร่วมงานเป็นอย่างมาก”


          นอกจากนี้ ได้รับเกียรติจาก นางสาวภัทรัตน์ หงษ์ทอง เอกอัครราชทูตไทย ณ กรุงนิวเดลี พร้อมด้วย นายธเนศวร์ เพชรสุวรรณ รองผู้ว่าการด้านตลาดเอเชียและแปซิฟิกใต้ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เข้าเยี่ยมชมบูธเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี โดยมี นายสายสิทธิ์ เจตสิกทัต ปฏิบัติหน้าที่แทน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร พร้อมด้วย นางสาวภัทราภรณ์ บิลมาศ หัวหน้างานประชาสัมพันธ์, นางสาวพิกุลรัตน์ ภูผิวผาวรัชญ์ หัวหน้างานบริหารการขาย เป็นผู้ให้การต้อนรับ ณ India Expo Mart, Greater Nodia กรุงนิวเดลี สาธารณรัฐอินเดีย

จุฬา  สินไพบูลย์ สำนักงานข่าวลานนาเพรส : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 20 พฤษภาคม 2565
เวลา :: 09:39:24

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]