Latest News

กองทัพอากาศจัดพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

          พลอากาศเอก นภาเดช  ธูปะเตมีย์ ผู้บัญชาการทหารอากาศ พร้อมด้วย คุณปัญญดาว  ธูปะเตมีย์ นายกสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศล เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ประจำปี ๒๕๖๔ โดยมี คณะกรรมการบริหารงานพระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ, นายทหารชั้นผู้ใหญ่, คณะสมาคมแม่บ้านทหารอากาศ, ผู้บังคับการกองบิน ๔๑, ข้าราชการกองบิน ๔๑ และประธานชมรมแม่บ้านทหารอากาศ กองบิน ๔๑ ร่วมในพิธี ณ พระมหาธาตุนภเมทนีดล นภพลภูมิสิริ ดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันจันทร์ที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา

  

          ในการนี้ ได้จัดให้มีพิธีประดับเครื่องหมายแสดงความสามารถนักเหินเวหากิตติมศักดิ์ของกองทัพอากาศให้แก่หัวหน้าส่วนราชการต่างๆ จำนวน ๑๕ คน และจัดให้มีการมอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนจากโรงเรียนในพื้นที่อำเภอจอมทอง รวมถึงมอบทุนบุตร-ธิดาของลูกจ้างแรงงานชาวไทยภูเขา จำนวน ๑๘ ทุน นอกจากนี้ ได้ทำการมอบผ้าห่มกันหนาวจากศูนย์บรรเทาสาธารณภัยกองทัพอากาศ จำนวน ๕๐๐ ผืน เพื่อช่วยบรรเทาภัยหนาวให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

    

          เมื่อปีพุทธศักราช ๒๕๓๐ อันเป็นปีมิ่งมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงเจริญพระชนมพรรษา ๕ รอบ กองทัพอากาศได้ก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์บนดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายและได้รับพระราชทานนามว่า “พระมหาธาตุนภเมทนีดล” อันมีความหมายว่า “พระเจดีย์บรรจุพระบรมธาตุที่ยิ่งใหญ่เพียงฟ้าจดดิน” ภายในเป็นห้องโถงทรง ๘ เหลี่ยม ประดิษฐานพระพุทธรูปปางประทานพร แกะสลักด้วยหินแกรนิต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานนามว่า “พระพุทธบรมศาสดานวมินทรมหาจักรีราชานุสรณ์สัฐิพรรษาสถาพรพิพัฒน์” มีความหมายว่า “พระพุทธเจ้าพระบรมศาสดา สร้างเป็นอนุสรณ์ที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ แห่งพระมหาจักรีบรมราชวงศ์ พระชนมพรรษา ๖๐”

    

    เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 22 ธันวาคม 2564
เวลา :: 03:36:46

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]