Latest News

มูลนิธิการศึกษาในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครลำปาง มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนในสังกัดเทศบาลฯ

          ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาของมูลนิธิการศึกษาในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครลำปาง พร้อมด้วย นางจันทร์สม เสียงดี ประธานมูลนิธิการศึกษาในสังกัดโรงเรียนเทศบาลนครลำปาง และคณะครูโรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย) ร่วมมอบทุนการศึกษาฯ เพื่อให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่มีผลการเรียนดีแต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ แบ่งเป็น ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น จำนวน 20 ทุน ทุนละ 2,500 บาท ระดับประถมศึกษาตอนปลาย จำนวน 18 ทุน ทุนละ 2,000 บาท ระดับประถมศึกษาตอนต้น จำนวน 18 ทุน ทุนละ 1,500 บาท และระดับอนุบาล จำนวน 16 ทุน ทุนละ 1,000 บาท รวมทั้งหมด 72 ทุน รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 129,000 บาท เมื่อวันจันทร์ที่ 26 ตุลาคม 2563 ณ โรงเรียนเทศบาล 4 (บ้านเชียงราย)

 

 

พิชชาพร คำมี สำนักข่าวลานนาเพรส : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 26 ตุลาคม 2563
เวลา :: 05:47:25

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]