Latest News

คณะพัฒนาการท่องเที่ยว ม.แม่โจ้ จัดสัมมนา "Link Local Love" เสริมสร้างสมรรถนะนักศึกษาให้เป็นผู้ประกอบการ

          เมื่อวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๓ รองศาสตราจารย์ ดร. วีระพล ทองมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้ เป็นประธานในพิธีเปิดการสัมมนา โครงการ “Link Local Love” ในหัวข้อ “ท่องเที่ยวชุมชน สู่วิถีแห่งความยั่งยืน” ซึ่งนักศึกษาสาขาการจัดการธุรกิจท่องเที่ยว คณะพัฒนาการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดขึ้น โครงการนี้เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ธท ๔๓๐ สัมมนาทางอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ และรายวิชา ธท ๓๓๑ การเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ เพื่อให้นักศึกษามีสมรรถนะด้านการเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจท่องเที่ยวและบริการ ที่สามารถตอบสนองความต้องการต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการในปัจจุบัน

    

    

          ในช่วงบ่ายได้ไปทัศนศึกษาชุมชนคุณธรรมวัดป่าตาล ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมต่าง ๆ เช่น กิจกรรม “เพ้นท์กระเป๋าผ้า” กิจกรรม “ตุงใยแมงมุม” และไปได้เยี่ยมชม “พิพิธภัณฑ์จาวยอง”  “พิพิธภัณฑ์ ปั๊บสา-ใบลาน” และ“เฮือนเจ้นขุน” เพื่อให้นักศึกษาได้เรียนรู้ผ่านการปฏิบัติและเป็นการเปิดโลกทัศน์อีกด้วย

     

    

    

  

ภาพ-ข่าว : ฝ่ายสื่อสารองค์กร มหาวิทยาลัยแม่โจ้

พิชชาพร คำมี สำนักข่าวลานนาเพรส : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 23 ตุลาคม 2563
เวลา :: 09:13:02

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวการศึกษา ]