Latest News

กองบิน ๔๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราวเชียงใหม่

          เมื่อวันพุธที่ ๒๓ สิงหาคม ๒๕๖๓ นาวาอากาศเอก ชาญชัย  ตั้งประเสริฐ หัวแผนกการข่าว กองบังคับการ กองบิน ๔๑ ในฐานะผู้แทนผู้บังคับการ กองบิน ๔๑ ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ โดยมี นายเจริญฤทธิ์  สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดสำนักงานหนังสือเดินทางชั่วคราว เชียงใหม่ ณ อาคาร SME ๒ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ ๗ รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งนี้ ภายในพิธีได้มีการแสดงนาฏศิลป์ร่วมสมัย พร้อมฉายคลิปแนะนำหนังสือเดินทางรุ่นใหม่

   

  

ภาพ-ข่าว : แผนกกิจการพลเรือน บก.บน.๔๑

พิชชาพร คำมี สำนักข่าวลานนาเพรส : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 24 กันยายน 2563
เวลา :: 01:08:17

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวราชการ ]