Latest News

นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุโซนที่ 3 (เขต 3 เขต 4) ประจำปี 2563

          เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2563 เวลา 08.30 น. นายบุญเลิศ  บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุโซนที่ 3 (เขต 3 เขต 4) ประจำปี 2563 โดยมีนายจิรชาติ  ซื่อตระกูล นายอำเภอดอยสะเก็ด กล่าวต้อนรับ และนางอิ่นแก้ว ชัยศรี ประธานชมรมผู้สูงอายุอำเภอดอยสะเก็ด กล่าวรายงาน สำหรับวัตถุประสงค์การจัดงานเพื่อให้ผู้สูงวัยได้ดูแลรักษาสุขภาพของตนเองให้แข็งแรงสมบูรณ์ ไม่เป็นภาระแก่บุตรหลาน และไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายการรักษาพยาบาล รวมถึงเป็นการฝึกให้เคารพในกฎ กติกา และมารยาทในการเล่นกีฬา ซึ่งการแข่งขันกีฬาผู้สูงอายุครั้งนี้จัดการแข่งขันกีฬา 2 ประเภท ได้แก่ กีฬาวู๊ดบอลและกีฬาพื้นบ้าน โดยมีนักกีฬาจากอำเภอดอยสะเก็ด อำเภอแม่ออน อำเภอสันกำแพง อำเภอสันทราย อำเภอสารภี อำเภอพร้าว และอำเภอเมืองเชียงใหม่ เข้าร่วมการแข่งขัน ณ สนามกีฬาเทศบาลตำบลดอยสะเก็ด อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

     

    

    

พิชชาพร คำมี สำนักข่าวลานนาเพรส : รายงานเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 21 กันยายน 2563
เวลา :: 10:34:08

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวกีฬา บันเทิง ]