Latest News

ททท.สำนักงานลำปาง เดินหน้ากระตุ้นการท่องเที่ยวลำปางพลัสลำพูน New Normal Tourism หลากหลายกิจกรรม ตั้งแต่ มิถุนายน – กันยายน 2563

          จากการที่รัฐบาลได้ประกาศให้มีการผ่อนคลายให้ประชาชนสามารถใช้ชีวิตได้ตามปกติยิ่งขึ้น รวมทั้งกิจกรรมทางด้านเศรษฐกิจ การเดินทางท่องเที่ยว ภายใต้เงื่อนไขการป้องกันการกลับมาของ Covid-19 ทำให้ทุกจังหวัดมีการตื่นตัวเตรียมพร้อมที่จะฟื้นฟูชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน รวมทั้งด้านการท่องเที่ยวให้กลับคืนมา เพื่อเป็นเครื่องมือหนึ่งในการเพิ่มรายได้จากการท่องเที่ยวเข้าสู่จังหวัด โดยเฉพาะจังหวัดลำปางและลำพูน ซึ่งมีความพร้อมที่จะเปิดการท่องเที่ยวสู่ทั้งสองจังหวัดในรูปแบบ New Normal Tourism ทั้งทางด้านแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามตามธรรมชาติ โบราณสถาน ศิลปวัฒนธรรม การท่องเที่ยวชุมชน การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ การท่องเที่ยวเชิงกีฬา ตลอดจนความพร้อมของสถานประกอบการท่องเที่ยวต่าง ๆ

          นายวิสูตร บัวชุม ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลำปาง กล่าวว่า จังหวัดลำปางและลำพูน เริ่มมีนักท่องเที่ยว โดยเฉพาะนักท่องเที่ยวชาวไทย เดินทางเข้ามาท่องเที่ยว     ทั้งสองจังหวัดนี้มากขึ้นหลังจากมีมาตรการผ่อนคลายระยะที่ 4 ตั้งแต่ต้นเดือนมิถุนายน 2563 ที่ผ่านมา ดังนั้น ททท.สำนักงานลำปาง ซึ่งรับผิดชอบในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาดการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางและลำพูน ได้มีการเตรียมการและศึกษารูปแบบพฤติกรรมนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาท่องเที่ยวที่เน้นการท่องเที่ยวแบบคุณภาพ และใส่ใจการดูแลสุขภาพมากขึ้นกว่าที่เป็นมา จึงได้กำหนดแคมเปญส่งเสริมการท่องเที่ยว “ท่องเที่ยวลำปางพลัสลำพูน New Normal Tourism กรีนซีซัน” ด้วยหลากหลายกิจกรรม ดังนี้

          1.Golf in June 2020” การกระตุ้นการท่องเที่ยวเชิงกีฬาของจังหวัดลำพูน (Sport Tourism) ด้วยกิจกรรมกอล์ฟในห้วงเดือนมิถุนายน 2563 โดยจัดกิจกรรม Golf in June 2020” กระตุ้นให้นักกอล์ฟเดินทางมาออกรอบด้วยวัตถุประสงค์เพื่อการพักผ่อนและออกกำลังกายภายใต้มาตรการการป้องกัน Covid-19 ของกระทรวงสาธารณสุขเต็มรูปแบบ ร่วมกับสนามกอล์ฟ 3 แห่งในจังหวัดลำพูน ประกอบด้วย (1) กัซซัน เลกาซี กอล์ฟ คลับ (2) กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ (3) กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท ในวันเสาร์และอาทิตย์ตลอดเดือนมิถุนายน 2563 โดยมีผู้ร่วมกิจกรรมจำนวนไม่น้อยกว่า 3,000 คน

          2.“คิดถึงก๊วน...ชวนตีกอล์ฟ” การกระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน ด้วยกิจกรรมกอล์ฟในห้วงเดือนกรกฎาคม – กันยาน 2563 ในชื่อ “คิดถึงก๊วน...ชวนตีกอล์ฟ” หรือNew Normal Golf @ Lamphun ร่วมกับ ขมรมสนามกอล์ฟจังหวัดลำพูน โดยมีสนามกอล์ฟเข้าร่วม 5 สนาม ประกอบด้วย (1) อัลไพน์ กอล์ฟ รีสอร์ท เชียงใหม่ (2) กัซซัน ขุนตาน กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท (3) กัซซัน เลกาซี กอล์ฟ คลับ (4) กัซซัน พาโนราม่า กอล์ฟ คลับ และ (5) หริภุญชัย กอล์ฟ คลับ (ลำพูน) ด้วยการมอบคูปองแก่นักกอล์ฟจำนวนไม่น้อยกว่า 6,000 คน ตลอดระยะเวลา 3 เดือน โดยให้ผู้เล่นใช้สิทธิ์คูปองตามจำนวนที่กำหนดในแต่ละวัน (First Come – First served)

           3.“New Normal Tourism กรีนซีซัน ลำปางพลัสลำพูน” จัดแคมเปญกระตุ้นการท่องเที่ยว “New Normal Tourism กรีนซีซัน ลำปางพลัสลำพูน” ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม – กันยายน 2563 โดยเน้นการสื่อสารการรับรู้ผ่าน Social Media ได้แก่ เว็บไซต์ www.tourismlampang-lamphun.com และเว็บเพจ ททท.สำนักงานลำปาง https://www.facebook.com/lampang.tourism และการกระตุ้นการขายสินค้าและบริการ ได้แก่ ที่พัก ของที่ระลึก รายการนำเที่ยว รถเช่า อาหารถิ่น สินค้า OTOP สินค้าเกษตร ตามฤดูกาล ฯลฯ ในช่องทาง Online Marketing ภายใต้ชื่อ“ช้อปของดีลำปาง-ลำพูน” แบบผสมผสาน (LINE Official, Facebook Page, Facebook Market Place, LINE MY SHOP, Instagram, Shopee, Lazada โดยให้สิทธิ์ผู้ประกอบการและผู้ที่สนใจในจังหวัดลำปางและลำพูนประมาณ 200 ราย สมัครเสนอขายสินค้าและบริการทางการท่องเที่ยวในช่องทางดังกล่าวโดยไม่มีค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ ททท.สำนักงานลำปาง ได้จัดทำ 7 เส้นทางท่องเที่ยวใหม่เชื่อมโยงจังหวัดลำปางและลำพูน ให้มีความน่าสนใจในช่วงกรีนซีซันนี้

          4.กระตุ้นการท่องเที่ยวจังหวัดลำพูนและลำปาง ด้วยการจัดรายการนำเที่ยวหรือทริปพิเศษ ได้แก่

           4.1.“ไหว้พระ สุขกาย สุขใจ สไตล์ New Normal” ร่วมกับ สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดลำพูน จำนวน 50 คน เดินทางมาท่องเที่ยวไหว้พระและทำบุญในวันเข้าพรรษา วันที่ 6 กรกฎาคม 2563 นักท่องเที่ยวสามารถติดต่อสมัครร่วมเดินทางได้ที่ สมาคมท่องเที่ยวจังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 09 7154 1765 สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดลำพูน โทรศัพท์ 09 1039 4810 และ บริษัทเดวี่วาเคชั่น โทรศัพท์ 09 6649 8291 และวันที่ 7 กรกฎาคม 2563 ในเส้นทาง ลำปาง - ลำพูน  โดยทริปดังกล่าว ททท.สำนักงานลำปาง จะจัดในรูปแบบ New Normal ที่ต้องมีการป้องกัน Covid-19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

           4.2.“คาราวานอ้อมกอดธรรมชาติ” โปรแกรม 2 วัน 1 คืน ในวันที่ 1 – 2 สิงหาคม 2563 จำนวนประมาณ 60 คน ด้วยรถยนต์แบบครอบครัว เส้นทาง ลำปาง – สบปราบ – ลี้ – บ้านโฮ่ง – ป่าซาง - ลำพูน – เชียงใหม่ ร่วมกับ สมาคมท่องเที่ยวนครลำปาง สมาคมสหพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือจังหวัดลำปาง สมาคมผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวและรถเช่าจังหวัดลำปาง ซึ่งเป็นทริปที่จัดในรูปแบบ New Normal ที่ต้องมีการป้องกัน Covid-19 ตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข และยังเป็นการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความสัมพันธ์ภายในกลุ่มครอบครัวและเพื่อพักผ่อนในช่วงกรีนซีซัน

           4.3.“โครงการ อ.ส.ท. ช่วยเพื่อนตัวใหญ่ (พ่อแม่อุปถัมภ์)” โดยจัดกิจกรรมร่วมกับสถาบัน คชบาลแห่งชาติในพระอุปถัมภ์ฯ พานักท่องเที่ยวเดินทางตามเส้นทางท่องเที่ยวตัวอย่างในพื้นที่จังหวัดลำปาง ในช่วงเดือนสิงหาคม 2563

          5.การเชิญชวนสถานประกอบการ 10 กลุ่ม สมัครร่วมรับมาตรฐานการท่องเที่ยวและสาธารณสุขที่เรียกว่า Amazing Thailand Safety and Health Administration (SHA) ซึ่งเป็นมาตรฐานที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับนักท่องเที่ยวและสถานประกอบการในการรองรับนักท่องเที่ยวที่จะมีมากขึ้นในอนาคต ซึ่งเป็นความร่วมมือของกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา โดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) ร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข โดยการสมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ https://thailandsha.tourismthailand.org  สำหรับในพื้นที่จังหวัดลำพูนและลำปาง ททท.สำนักงานลำปาง ได้ประกาศเชิญชวนผู้ประกอบการทั้ง 10 กลุ่ม สมัครรับมาตรฐานดังกล่าว ซึ่งจะส่งผลดีต่อนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาของทั้งสองจังหวัดต่อไป

   

          ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานลำปาง กล่าวเพิ่มเติมว่า จากวิธีการท่องเที่ยวในรูปแบบใหม่ พบว่า นักท่องเที่ยวนิยมในการค้นหาและสอบถามข้อมูลทางการท่องเที่ยวผ่านระบบออนไลน์มากขึ้น ททท.สำนักงานลำปาง จึงได้ปรับกลยุทธ์ในการให้บริการนักท่องเที่ยวในการเข้าถึงข้อมูลสินค้าและบริการผ่านเว็บไซต์  www.tourismlampang-lamphun.com และเว็บเพจ ททท.สำนักงานลำปาง https://www.facebook.com/lampang.tourism 

          สำหรับสถานการณ์การท่องเที่ยวจังหวัดลำปางปี 2562 ที่ผ่านมา ประมาณการผู้เยี่ยมเยือนจำนวน 1,358,846 คน เพิ่มขึ้น 1.95% รายได้ 4,366.37 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 2.75% จังหวัดลำพูน ประมาณการผู้เยี่ยมเยือนจำนวน 1,193,488 คน เพิ่มขึ้น 1.76% รายได้ 1,657.17 ล้านบาท เพิ่มขึ้น 3.58% สำหรับปี 2563 ตั้งแต่เดือนมกราคมเป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน จำนวนนักท่องเที่ยวลดลง  ไปอย่างมากด้วยผลกระทบจาก Covod-19 โดยสถานการณ์การท่องเที่ยวต่ำสุดในช่วงเดือนเมษายน 2563 และนักท่องเที่ยวเริ่มฟื้นกลับคืนมาในช่วงต้นเดือนมิถุนายน ทั้งนี้คาดว่าด้วยนโยบายกระตุ้นและกิจกรรมส่งเสริมการท่องเที่ยว คาดว่าจะทำให้การฟื้นตัวของนักท่องเที่ยวกลับมาในทิศทางที่ดีขึ้นอย่างแน่นอน

 สอบถามข้อมูลการท่องเที่ยวจังหวัดลำปางและลำพูนได้ที่ ททท.สำนักงานลำปาง โทร. 0 5422 2214

Facebook: https://www.facebook.com/lampang.tourism

Instagram: https://www.instagram.com/tatlampangเขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 24 มิถุนายน 2563
เวลา :: 11:11:06

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวท่องเที่ยว ]