Latest News

เทศบาลนครเชียงใหม่ ตรวจประเมินและเยี่ยมชม ‘เซ็นทรัลแอร์พอร์ต’ ย้ำชัมาตรการรักษาความสะอาดและปลอดภัยขั้นสูงสุด

          เทศบาลนครเชียงใหม่ นำโดย นายณัฐฐ์ชูเดช วิริยดิลกธรรม รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่, นายไพศาล สุรธรรมวิทย์ เลขานายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่, พ.ต.อ.รณชัย​ รอดลอย​ ผกก.สภ.ภูพิงคราชนิเวศน์ ร่วมกับฝ่ายปกครอง, สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ และป้องกันและควบคุมโรค ที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ ลงพื้นที่ตรวจประเมินมาตรการการดูแลความสะอาดและความปลอดภัยต่าง ๆ ภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต โดยมี คุณธนัชชพร พงษ์เย็น ผู้จัดการทั่วไป ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ให้การต้อนรับ เพื่อเพิ่มความมั่นใจของประชาชนที่มาใช้บริการ ณ บริเวณโซนท็อปส์ มาร์เก็ต, ห้างสรรพสินค้าโรบินสันเชียงใหม่ และร้านค้าภายในศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต

  

          ทั้งนี้ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล พลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต ได้เดินหน้าตามแผนแม่บท “เซ็นทรัล สะอาด มั่นใจ” ของ บมจ. เซ็นทรัลพัฒนา เพื่อยกระดับมาตรการความสะอาดและความปลอดภัยเชิงรุก และส่งเสริมให้เป็นแผนแม่บทค้าปลีกที่จะเป็นบรรทัดฐานใหม่ให้กับสังคมตาม ‘New Normal’ ที่เปลี่ยนแปลงไป เชื่อมั่น “พลังประเทศไทย” โดยได้ให้ความร่วมมือกับภาครัฐเต็มที่และต่อเนื่องในการปฏิบัติตามมาตรการต่าง ๆ รณรงค์การทำ Social Distancing ที่จะสร้างความมั่นใจให้ประชาชนในจังหวัดเชียงใหม่ ตลอดจนนักท่องเที่ยวชาวไทยและชาวต่างประเทศ

  

  เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 21 พฤษภาคม 2563
เวลา :: 12:10:47

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวทั่วไป ]