Latest News

สำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่นำเสนอสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวพร้อมเสนอแนวทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่

          เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม 2563 จังหวัดเชียงใหม่ โดยสำนักงานการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ นางปริษา ปานพรหม ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดเชียงใหม่ ประสานงานภาคีเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้รับเกียรติจากนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายยุทธศักดิ์ สุภรสร  ผู้ว่าการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เข้ารับฟังข้อเสนอแนะของผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยว ได้นำเสนอสถานการณ์ด้านการท่องเที่ยวพร้อมเสนอแนวทางเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่  โดยขอความอนุเคราะห์จากรัฐบาลในการช่วยผ่อนปลดมาตรการเพื่อส่งเสริมให้คนมาเที่ยว ในพื้นที่โดยผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวจะปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข อย่างเคร่งครัด

    

              รัฐมนตรีว่าการกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา ได้มอบนโยบายและแนวทางของการสนับสนุนการท่องเที่ยวโดยจะส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในประเทศและจะผลักดัน ขอความร่วมมือจากกระทรวงมหาดไทยในการให้มาตรการจัดการประชุมสัมมนาและศึกษาดูงานโดยเริ่มจากการนำนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติมาท่องเที่ยวข้ามจังหวัดเป็นอันดับแรกเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวให้แต่ละจังหวัดสร้างความเข้าใจกับประชาชนในพื้นที่เพื่อเปิดรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติ

    

    

  

    

 เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 14 พฤษภาคม 2563
เวลา :: 03:27:04

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวท่องเที่ยว ]