Latest News

เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ส่งมอบความสุขต่อเนื่อง ... เผยภาพเบื้องหลังความน่ารักของเหล่าสัตว์ป่าหายาก

          จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 ที่ส่งผลให้กิจกรรมหลายอย่างต้องหยุดชะงักลง แต่สิ่งที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังต้องดำเนินการอย่างต่อเนื่อง คือการดูแลเหล่าสัตว์ป่าที่อาศัยอยู่ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีกว่า 1,200 ตัว ให้มีความสุขทั้งร่างกายและจิตใจ ที่พร้อมส่งต่อความสุขผ่านช่องทางออนไลน์อย่างต่อเนื่อง

  

          นายอนุชา ดำรงมณี กรรมการบริหาร ปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาพิงคนคร เปิดเผยว่า ในช่วงการปิดให้บริการชั่วคราวตั้งแต่วันที่ 27 มีนาคม - วันที่ 31 พฤษภาคม 2563  แม้ว่าจะส่งผลให้เชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมีรายได้ลดลง แต่นับเป็นช่วงเวลาที่ดีที่จะมีเวลาให้ความสำคัญกับสัตว์ป่าและสิ่งแวดล้อมในเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีมากขึ้น นอกจากการดูแลโภชนาการที่ดีแล้ว การให้ความรักความเอาใจใส่ระหว่างผู้เลี้ยงและเหล่าสัตว์นานาชนิดก็มีความสำคัญมากเช่นกัน เป็นช่วงเวลาที่เจ้าหน้าที่ดูแลสัตว์ได้มีเวลาใกล้ชิดกับสัตว์มากขึ้น  เป็นการกระชับความสัมพันธ์ที่ทำให้สัตว์และผู้เลี้ยงรู้ใจกันยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพจิตที่ดีของสัตว์ ทำให้มีสมาชิกใหม่เกิดขึ้นมากมาย

  

            และเชียงใหม่ไนท์ซาฟารียังคงจัดกิจกรรมถ่ายทอดสดความน่ารักของเหล่าลูกสัตว์ และเผยแพร่เบื้องหลังความน่าสนใจของเหล่าสัตว์นานาชนิด เพื่อส่งต่อความสุขให้ทุกคนอย่างต่อเนื่อง ในการก้าวข้ามผ่านสถานการณ์โควิด 19 ที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ไปด้วยกัน ทั้งนี้ สามารถติดตามชมการถ่ายทอดสดความน่ารักและเบื้องหลังของการดูแลเหล่าสัตว์นานาชนิดของเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ได้ที่ Facebook : เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี Chiang Mai Night Safari ทุกวันอังคาร, วันพฤหัสบดี และวันเสาร์ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Line OA : nightsafari

  

    เขียนข่าวโดย :: Editor
วันที่ :: 14 พฤษภาคม 2563
เวลา :: 02:37:14

ข่าวอื่นๆ ในหมวดนี้ [ ข่าวท่องเที่ยว ]